AEL druipt af in klacht tegen Joods Actueel

recht

Na eerder met veel tamtam op hun website te hebben aangekondigd Joods Actueel te zullen vervolgen voor een ‘lasterlijk’ artikel, heeft de AEL vorige maand de handdoek in de ring gegooid en getracht dit nieuws voor zijn achterban verborgen te houden.

Een kort overzicht van de feiten:

Harchaoui (links) en Kuntar

In april 2009 publiceren wij een artikel op onze website, AEL aan tafel bij Hezbollah.  Hierin ontmaskeren we de man die op de foto staat met Hezbollah-terrorist Samir Kunter en maken diens naam wereldkundig als Brahim Harchaoui. Verder waarschuwen we over het extreem gedachtegoed van deze AEL’er. Een paar dagen later dienen de Arabisch Europese Liga en activist Harchaoui in kortgeding klacht neer tegen Joods Actueel. Ze eisen dat de rechtbank het artikel van de website laat verwijderen en ons een straf oplegt van €5.000 per dag dat dit niet gebeurt. De rechter verwijst de klacht naar de prullenmand en laat de AEL ook nog opdraaien voor onze gerechtskosten ten bedrage van €1250. (zie ATV verslag hier)

Het bleef toen enkele maanden stil tot in oktober van vorig jaar de AEL op zijn website aankondigt de zaak ook ‘ten gronde’ voor de rechtbank in eerste aanleg te willen brengen. De vereniging kondigde dit als volgt aan op hun website:
De AEL is er van overtuigd dat Joods Actueel de journalistieke deontologie flagrant heeft overschreden en gelooft dat dit artikel met de vrijheid van meningsuiting niets meer te maken heeft.
Dit zionistisch blad heeft zich als doel genomen om elke organisatie of individu die kritiek uit tegen het zionisme en de zionistische entiteit Israël de mond te snoeren door het opzetten van allerlei lasterlijke en leugenachtige campagnes. Het bovengenoemde artikel, dat een resem leugens en aantijgingen aan het adres van de AEL en haar bestuurslid Brahim Harchaoui bevat, past aldus perfect in hun strategie
”.

Advertentie

Maar vorige maand, nadat de eerste conclusies werden ingediend, liet de AEL plots weten de klacht niet verder te willen vervolgen. De AEL zag al snel in dat ze ook hier geen kans maakte om te winnen en besloot wijselijk het geding op te geven. En in ware AEL stijl vertikken ze het om hun achterban hiervan te informeren. Eerst kondigden ze de zaak nochtans met trots aan, maar als ze later zelf in het zand bijten, niets meer:

Hierbij de vervolgtekst op de AEL website, bij het neerleggen van de klacht in oktober 2009:
Hoofdredacteur Michael Freilich en magazine Joods Actueel werden ondertussen reeds gedagvaard en de zaak zal morgen 14/10/2009 ingeleid worden om 9h00 voor kamer 10B van de Rechtbank van Eerste Aanleg van het Gerechtelijk Arrondissement Antwerpen. Wij houden u verder op de hoogte van het verdere verloop van de zaak”.

Niets daarvan dus. Maar aangezien wij weten dat de AEL ook Joods Actueel leest (zie hier) zal dit stuk hen misschien aanzetten dit recht te zetten!