Gaza botenactivisten uit op confrontatie

De Gaza Freedom Movement

Net als vorig jaar heeft een groep activisten een poging ondernomen om de blokkade van Gaza ’te breken’ door met privé boten hulpgoederen te willen overbrengen naar Gaza. De boten zouden eerst vorige donderdag zijn aankomen maar hadden door verschillende problemen enkele dagen vertraging. Ze zouden normaal gezien morgen (maandag) Gaza bereiken. Israël heeft al laten weten de boten te zullen blokkeren. Het land controleert de territoriale wateren en grensovergangen met Gaza, zoals overeengekomen in de Oslo akkoorden. Wie toch probeert aan te meren zal worden gearresteerd.

Israël heeft al verschillende malen aangeboden om de goederen die thans aan boord zijn toe te laten tot Gaza, nadat die eerst geinspecteerd worden door de douane. Dat is natuurlijk hun volste recht. En zeker in het geval van Gaza moet Israël er op waken dat geen grote sommen zwart geld, munitie of wapens worden binnengesmokkeld. De kans hiervan is reëel aangezien ook verschillende extremisitsche Turkse vereniging deel uitmaken van de zogenaamde ‘Free Gaza Movement’.

Door het Israëlisch voorstel niet te aanvaarden is het ook duidelijk dat de activisten er in de eerste plaats op uit zijn om een confrontatie met Israël te creëren. Cameraploegen van o.a. Al Jazeera varen mee om elke confrontatie haarfijn in beeld te brengen. (Binnenkort waarschijnlijk te zien in een reportage van Vranckx en Panorama.)

Hieronder het bericht van de Israëlische ambassade in Brussel omtrent deze zaak.

De Ambassade van Israël wenst te melden dat ondanks de maritieme blokkade die, in overeenstemming met de eisen van het internationaal recht, rond Gaza is opgezet, Israël dagelijks een grote hoeveelheid aan humanitaire hulpgoederen in de Gazastrook binnenlaat.

Advertentie

Ondanks de staat van oorlog tussen Israël en Hamas, laat Israël elke dag humanitaire hulp binnen in Gaza. Wekelijks wordt er 15.000 ton aan hulpgoederen over land getransporteerd (zie overzicht in bijlage). De enige momenten waarop deze stroom onderbroken wordt, is wanneer Hamas aanvallen uitvoert op de doorvoerpunten.

Het feit dat de organisatie Free Gaza Movement (FGM) nog maar eens voor de weg van de provocatie kiest, is dus een zeer spijtige zaak. Het organiseren van de vloot is een cynische uitbuiting van de humanitaire agenda die uitsluitend tot doel heeft het imago van Israël te schaden. De Israëlische autoriteiten hebben menigmaal contact opgenomen met de organisatoren van de FGM-vloot en hen verzocht de goederen die ze naar Gaza willen brengen over het vasteland te vervoeren.

Het is dus zonder enig probleem mogelijk om de hulpgoederen van FGM te bezorgen via de gebruikelijke routes. De Israëlische autoriteiten en verschillende internationale hulporganisaties ter plaatse zorgen continu voor de coördinatie van het overbrengen van de goederen. Spijtig genoeg blijft het FGM propaganda als strijdwapen verkiezen boven een reële bijstand aan de betrokken bevolking.