Twee maten en twee gewichten? BBC/VRT verslaggeving vlootincident

Hieronder een analyse van het Britse ‘Just Journalism’ over de BBC verslaggeving van het flottielje incident. Symptomatisch, zo blijkt want BBC kan evenzeer vervangen worden door de woorden VRT.

Stelt u zich het volgende scenario voor. Palestijnen schieten een aantal Israëli’s neer. De omstandigheden van het voorval zijn nog onduidelijk, maar de volgende dag verschijnt een video-opname die duidelijk toont hoe de Israëli’s, gewapend met stokken, ijzeren staven en messen de Palestijnen te lijf gaan. We zien de Israëli’s zelfs een Palestijn vanop grote hoogte van het dak gooien…

Hoe zou de publicatie van dit beeldmateriaal het verslag van de gebeurtenissen in de media beïnvloeden? Men zou kunnen aannemen dat de film als cruciaal bewijs zou worden aangehaald ter ondersteuning van de versie die de Israëli’s als agressors tonen en waarbij duidelijk wordt dat de Palestijnen handelden uit wettige zelfverdediging. Want heb je dat gezien? Hoe die monsterlijke Israëli’s die arme Palestijnen te lijf gingen dat het een lieve lust was?

De berichtgeving van de BBC over de raid op de schepen, wijst aan dat de opnames van het Israëlische leger, niet de verwachte impact hadden op het relaas van de feiten. De beelden werden weliswaar uitgezonden op het nieuws, en kunnen makkelijk op de website gevonden worden, maar de implicaties van wat op de beelden te zien valt, schijnen geen invloed te hebben op de overheersende toon als zou Israël disproportioneel geweld gebruikt hebben tegen “onschuldige burgers”.

De dag na het verschijnen van de Israëlische beelden, ging de nieuwscyclus hier gewoon aan voorbij. De online koppen luidden echter: “Ooggetuigen zaaien twijfel over Israëls versie van raid op konvooi”, gevolgd door een reeks getuigenissen van passagiers die ontkenden dat messen en wapens aan boord waren.

Advertentie

In het begin vermelden dat “Israël beweert dat haar soldaten werden aangevallen met “messen, knuppels, en andere wapens” en het vuur openden uit zelfverdediging” volstaat niet, omdat dit impliceert dat de lezers enkel het woord van de Israëli’s hebben als ondersteuning van deze versie. Maar dat klopt niet omdat er ook beelden zijn. De enige vermelding van de beelden die “schijnbaar” aangevallen soldaten tonen, werd ergens aan het einde van het artikel toegevoegd, vergezeld van een getuigenis van een Israëlische soldaat.

In het hoofdpunt van de volgende dag, “Gaza flottielje: Israël begint vrijlating buitenlandse activisten” blijven de beweringen van de activisten, maar elke verwijzing naar de Israëlische opnames ontbreekt, net als de getuigenis van de soldaat.

Er zijn duidelijk belangrijke vragen die gesteld moeten worden in verband met de omstandigheden die leidden tot de dood van tien mensen – was elke uitoefening van kracht met dodelijke afloop gerechtvaardigd? Was het verstandig en legaal om het schip te enteren? Is het verder blokkeren van Gaza verkeerd? Maar al dit keurt de weigering van de BBC om de nodige aandacht te besteden aan het duidelijke bewijs van de gewelddadigheid en het militarisme van passagiers, niet goed.

Vertaling: Serge Rosenblum