Versoepelen grensovergangen oorzaak nieuw terreur

De twee terreuraanslagen die vorige nacht en deze morgen plaats vonden brengen in Israêl een stortvloed aan reacties teweeg. De meeste commentaren beschuldigen de regering ervan verantwoordelijk te zijn voor de slachtoffers omdat ze beveiligde grensovergangen, de zogenaamde security checkpoints, hebben verwijderd.

Een politieman kwam om het leven – een andere is zwaar gewond – nadat ze vorige nacht werden neergeschoten ten zuiden van de stad Hebron. Een fysiek gehandicapte man werd letterlijk uit zijn rolstoel gesmeten en werd voor behandeling opgenomen in een ziekenhuis in Shomrom (Samaria). Men neemt aan dat de terroristen die bij de incidenten betrokken waren ongehinderd konden inreizen via de onlangs verwijderde checkpoints.

De parlementslobby “The Land of Israël” die voorgezeten wordt door de parlementsleden Ze’ev Elken en Aryeh Eldad lieten in een verklaring weten dat: “Onze lobby heeft gewaarschuwd dat het opheffen van bepaalde restricties voor de Palestijnen zou resulteren in terreurdaden”. De lobby roept opnieuw op om af te zien van elk gebaar dat de veiligheid van het land in gevaar brengt. De parlementsleden zeggen verder dat ze in de Knesseth een debat eisen om een besluit te verkrijgen dat de veiligheid en het leven van de burgers prioritair stelt boven de vraag naar goedwillende gebaren tav van de Palestijnen en boven de verbetering van hun zelf gefabriceerde levensomstandigheden.
Ook het stadsbestuur van Otniel, in het zuiden van de Hebronregio, publiceerde een verklaring met de volgende mededeling: “Diegene die amper een maand geleden het checkpoint bij Dahariya opende, goed wetende, dat de plaats een toevlucht voor moordenaars zou worden, kan nu niet zijn ogen naar de hemel richten en zeggen “Onze handen verspilden geen blood” (Een term uit de Bijbel nvdr) Nog maar enkele jaren geleden werden via precies dezelfde route verschillende aanslagen gepleegd en toen vervolgens de Dahariyaroute geblokkeerd werd zagen we een onmiddellijke terugval in dergelijke terreurdaden. We herhalen opnieuw dat dit soort “goodwill” gebaren naar de Palestijnse Autoriteit ons bloed kosten”. Parlementslid Michael Ben-Ari (National Uninion) “Het staat met bloed geschreven op de muur dat het openen van checkpoints en doorgangen terrorisme aanmoedigt en de terroristen vrij spel krijgen. Zijn collega Uri Ariel: “Wat we voorspelden werd bewaarheid, het openenvan de checkpoints leidt tot terreurdaden. Onze veiligheidspolitiek dient aangepast en moet de veiligheid van onze burgers voorop stellen”.

Women in Green (een activistenvereniging in Judea): “Elke toegeving levert terreir op. Toen we Gaza verlieten kregen we Hamas. Als we terroristen aanvallen met paintballgeweren staat de wereld op zijn kop. Als we checkpoints verwijderen profiteren de Arabieren daarvan en betalen Joden dat met hun leven. Als we Joden verbieden om te bouwen dan nemen de Arabieren die plek wel over. Het verlaten van de Aduryambasis in het zuiden van Hebron verstaan de Arabieren als een mogelijkheid om zich van Joden te ontdoen. We roepen op om terug op te komen voor ons natuurlijk recht op land Israël en te handelen zoals elke soevereine regering handelt in zijn eigen land. De regering en de man aan het roer moeten kracht putten uit het volk, die tonen vaderlandsliefde en vastberadenheid.

Tzviki Bar-Chai, voorzitter van de Regionale raad van Hebron reageerde: ” De drie politiemensen die van morgen werden gewond zijn het slachtoffer geworden van Barak’s en Bibi’s politiek om de checkpoints te verwijderen (nvdr: Barack en Bibi zijn respectievelijk de minister van Defensie Ehud Barak en premier Binyamin Netanyahu) het is tijd dat onze politieke leiders begrijpen wat iedereen al lang weet: het openen van checkpoints en soortgelijke goedwillende acties brengen onze veiligheid in gevaar en doen gewoon het terrorisme toenemen”.