Israël versoepelt Gaza blokkade

Kwartet gezant Tony Blair reageerde positief op de Israëlische bekendmaking

Mededeling van het Israëlisch ministerie van Buitenlandse Zaken:

Israëls beleid is gericht op het beschermen van haar burgers tegen terreur, raketlanceringen en andere aanvallen vanuit Gaza. In haar poging om wapens en oorlogstuig uit Gaza te weren, en om het invoersysteem van civiele goederen in Gaza te liberaliseren, heeft de regering van Israël besloten om de volgende stappen zo spoedig mogelijk uit te voeren:

1. Het publiceren van een lijst van goederen die niet uitgevoerd mogen worden naar Gaza, beperkt tot wapens en oorlogstuig, met inbegrip van problematische producten met tweeërlei gebruik*. Alle producten die niet op deze lijst vermeld zijn, kunnen naar Gaza worden uitgevoerd. (*producten die zowel een civiele als een militaire bestemming kunnen hebben)

2. Het toestaan en uitbreiden van de invoer van bouwmaterialen met tweeërlei gebruik voor goedgekeurde projecten van de Palestijnse Autoriteit (scholen, medische voorzieningen, water, sanitaire voorzieningen, enz.) die onder internationaal toezicht staan, en voor de huisvestingsprojecten zoals de bijna afgeronde VN-nieuwbouw in Khan Yunis . Israël is van plan de goedkeuring van dergelijke projecten te versnellen, in overeenstemming met de aanvaarde mechanismen en procedures.

3. De activiteit aan de bestaande grensovergangen uitbreiden, waardoor de stroom van een aanzienlijk grotere hoeveelheid goederen door de overgangen mogelijk wordt, net als de expansie van de economische activiteit.

Advertentie

4. Het aanzienlijk vergroten van de capaciteit van de bestaande operationele grensovergangen en, als bijkomende capaciteit noodzakelijk wordt, het openen van nieuwe grensovergangen, zodra volledig wordt voldaan aan de veiligheidsvoorschriften.

5. Het efficiënter maken van het verlenen van doorgangsvergunningen om humanitaire en medische redenen, en aan werknemers van door de overheid erkende internationale hulporganisaties. Bij verbetering van de situatie, zal Israël bijkomende manieren overwegen om het personenverkeer van en naar Gaza te vergemakkelijken.

6. Israël zal de bestaande faciliteiten voor snelle inspectie en levering van goederen naar Gaza via de haven van Ashdod, blijven verlenen.
Israël verwelkomt de samenwerking en coördinatie met haar internationale en regionale partners bij de uitvoering van dit beleid, en zal bijkomende manieren om dit beleid te bevorderen blijven bespreken.
Het huidige veiligheidsbeleid inzake Gaza zal worden gehandhaafd. Israël herhaalt dat samen met de VS, de EU en anderen, zij Hamas als een terroristische organisatie beschouwt. De internationale gemeenschap moet aandringen op een strikte naleving van de beginselen van het Kwartet met betrekking tot Hamas.
Hamas nam de controle over Gaza en veranderde het in een vijandig gebied van waaruit Hamas aanslagen tegen Israël en haar burgers voorbereidt en uitvoert.

Het Israëlische leger zal doorgaan met het verhinderen van de doorgang in en uit Gaza van terroristen, wapens, oorlogsmateriaal en goederen voor tweeërlei gebruik, die de militaire capaciteit van Hamas en andere terroristische groeperingen in Gaza versterken. Israël roept de internationale gemeenschap op om de smokkel van wapens en oorlogsmateriaal naar Gaza tegen te houden.

Gilad Shalit verkeert binnenkort vier jaar in gevangenschap. De internationale gemeenschap dient Israël bij te staan in het sterk veroordelen van degenen die hem gevangen houden en in het verdubbelen van hun inspanningen om zijn onmiddellijke vrijlating te waarborgen.

(vertaling Serge Rosenblum)