Hilde Kieboom tegen Joods Actueel: “Ik neem niets terug van hetgeen ik gezegd heb”

Terry Davids, directrice van Joods Actueel, had een persoonlijk onderhoud met barones Hilde Kieboom naar aanleiding van haar merkwaardig amnestievoorstel aan informateur Bart de Wever.

Mevrouw Davids zegt: ” Het voorstel van Kieboom is des te merkwaardiger omdat de barones steeds geliefd geweest is binnen de Joodse gemeenschap, wij kennen haar als een persoon die zich inzet voor vrede. Merkwaardig omdat de voorzitster van de Sint-Egidiusgemeenschap reeds meer dan 15 jaar in Antwerpen de jaarlijkse fakkeltocht ter herinnering aan de slachtoffers van de Holocaust organiseert onder het motto : “wie vergeet is gedoemd te herhalen”. Heden vraagt Hilde Kieboom om amnestie voor diegenen die fout geweest zijn. Amnestie afgeleid uit het Grieks, betekent net vergetelheid.”

Het amnestievoorstel werd gelanceerd tijdens een gesprek met Joël De Ceulaer, redacteur van Knack.
Een paar citaten van mevrouw Kieboom, opgetekend tijdens het gesprek:
“Ik begrijp dat het voor de Joodse mensen zeer gevoelig is maar eigenlijk gaat de amnestie over de verwerking van de 2de WO, Herman van Goethem zegt dat het absoluut niet gaat over de legitimering van oorlogsmisdaden of zelfs niet begrip voor … maar om een punt te zetten achter de oorlog en de mentale verwerking ervan.
Ik neem niets terug van hetgeen ik aan die journalist gezegd heb. Het zijn inderdaad mijn woorden maar wist niet dat dit zo uitvergroot zou worden.
…Maar ik heb ook met heel wat joodse mensen gesproken die daar geen problemen mee hebben”.

In de editie van Joods Actueel van 7 juli leest u meer over dit spijtige voorval.