Joods Forum: amnestie = amnesie

Het FJO is nog steeds van mening, zoals in het verleden, dat AMNESTIE gelijk is aan AMNESIE.

De drie belangrijkste Joodse organisaties van ons land, het federaal Joods Consistorie van België, het Vlaams Forum der Joodse Organisaties en het Franstalige CCOJB hebben een gezamenlijke brief gericht aan informateur Bart De Wever, dat heeft Joods Actueel vernomen.

Aanleiding zijn de uitspraken van barones Hilde Kieboom in Knack, waarbij Kieboom vraagt dat Bart De Wever en Elio Di Rupo een regeling zouden treffen om amnestie te verlenen aan voormalige collaborateurs tijdens de Tweede Wereldoorlog.

In hun brief schrijven de organisaties onder andere dat zij zelf al vele jaren geleden contact namen met de toenmalige bevoegde instanties toen deze materie aan bod kwam, premier Jean-Luc Dehaene en minister-president Luc Van den Brande. Na overleg werd toen overeengekomen om dit dossier niet op de agenda te plaatsen.

Advertentie

De Joodse gemeenschap is sowieso “betrokken partij in deze gevoelige en ethische materie en vraagt dan ook nadrukkelijk om bij de discussies rond de amnestiekwestie te worden geraadpleegd”, vervolgt het bericht.

De brief eindigt met het Latijns citaat “laedere facile, mederi difficile” vertaald kwetsen is gemakkelijk, een wonde genezen is moeilijk”.

Hiermee willen de Joodse organisaties De Wever – in zijn eigen stijl – wijzen op de nog steeds diepe emotionele verbondenheid met de periode van de Jodenuitroeiing en de collaboratie in ons land.