Madurodam Nederland gesticht door Joodse familie

Madurodam is de kleinste stad van Nederland. Grachten, sfeervolle geveltjes en andere typisch Nederlandse taferelen bezorgen vooral de Hollandse bezoeker een kick van herkenning in majeur. Alles waar Nederland beroemd om is, is er op schaal 1:25 tot in de kleinste details nagebouwd: Schiphol, de Amsterdamse grachten, de haven van Rotterdam, de kaasmarkt in Gouda en natuurlijk de windmolens en de vermaarde Deltawerken.

Sinds de opening van de miniatuurstad in 1952 blijft Madurodam gestaag groeien. Een speciale commissie bepaalt welke nieuwe maquettes er worden aangemaakt. Daarvoor maken ze een ‘verlanglijst’ van gebouwen en projecten die een grote toegevoegde waarde hebben. Het belangrijkste criterium is dat het om ’oer-Hollandse’ gebouwen of projecten gaat. Het lilliputterpark is inmiddels legendarisch, spreekt tot de verbeelding en de lyrische ontboezemingen van cabaretier Wim Sonneveld over ‘Margootje, Margootje in haar piepklein Peugootje uit Madurodam’ kennen we waarschijnlijk allemaal. Madurodam is in België zelfs beter bekend dan ons eigen Belgische Mini-Europe, dat in de schaduw van het Atomium ligt maar ook in de schaduw van de fabuleuze bezoekersaantallen van Madurodam blijft. Vorig jaar had Madurodam 750.000 bezoekers, niettegenstaande de grote concurrentie vanwege de talrijke pretparken in de buurt.

Hoe kwam het Hollandse ministadje aan zijn naam?

De naam Madurodam werd afgeleid van de Joodse familienaam Maduro. George Maduro werd op Curaçao geboren als enige zoon in het Sefardisch Joodse gezin van Joshua Maduro en Rebecca Levy. Hij studeerde rechten in Leiden en kwam bij de mobilisatie tijdens WOII in het leger terecht waar hij snel promotie maakte. Onder zijn leiding werd in 1940 de door de Duitsers bezette ‘villa Leeuwenburg’ bij Rijswijk veroverd en de Duitse militairen gevangen genomen.

George Maduro
Advertentie

Toen het Nederlandse leger kort daarna capituleerde, werd Maduro door de nazi’s als krijgsgevangene opgesloten. Hij kwam weer op vrije voeten, weigerde de gele ster te dragen en ging in het verzet. In 1943 werd hij verraden toen hij geallieerde piloten langs Spanje naar het Verenigd Koninkrijk hielp ontsnappen. Via een gevangenis in Saarbrücken werd hij overgebracht naar het concentratiekamp Dachau waar hij net voor de bevrijding door de Amerikaanse troepen van uitputting overleed.

Zijn ouders zochten na de oorlog een gepaste manier om de nagedachtenis van hun enige zoon te herdenken. Na rijp beraad besloten ze kapitaal ter beschikking te stellen om Madurodam te laten bouwen. De bedoeling daarvan was ook dat alle winsten die het ministadje maakte, gebruikt werden om Nederlandse studenten met tuberculose te laten behandelen én tegelijkertijd hun studies te bekostigen. Tot op de dag van vandaag gaan de winsten nog steeds naar goede doelen, alhoewel dat niet van de minidaken geschreeuwd wordt. Het verklaart ook gedeeltelijk het grote succes van dit initiatief want hoe wij Vlamingen onze noorderburen als zuinig afschilderen als het voor het goede doel is, verslaan ze ons met vlag en wimpel. Maar evenmin als wij, kennen de meeste Nederlanders de Joodse heldengeschiedenis die aan het ontstaan van Madurodam voorafging, ook al staat er aan de ingang van het park een maquette met het geboortehuis van George Maduro.

Koninklijke belangstelling

Over het  leven van George Maduro werd in 2002 een documentaire gemaakt met daarin een exclusief interview met koningin Beatrix. De documentaire ‘Madurodam, monument met een glimlach’ werd door de AVRO-televisie uitgezonden. Madurodam heeft een bijzondere band met het Koninklijk Huis. De toenmalige koningin Juliana gaf toestemming aan de 14-jarige kroonprinses Beatrix om burgemeester te worden van het stadje. Deze burgemeestersfunctie heeft koningin Beatrix tot haar troonsbestijging in 1980 vervuld. In de loop der jaren waren vele leden van het Koninklijk Huis aanwezig bij belangrijke gebeurtenissen in Madurodam, zo onthulde koningin Beatrix op 2 juli 2002 tijdens het 50-jarig jubileum van Madurodam de nieuwe ‘Gouden Koets’, of beter gezegd de Gouden mini-Koets.