Minister-president Kris Peeters geeft startsein bouw Holocaustmuseum te Mechelen

In de aanwezigheid van de drie voormalige Vlaamse minister-presidenten Bart Somers, Patrick Dewael en Luc Van den Brande maakte Vlaams minister-president Kris Peeters officieel de aanvang van de bouwwerken voor het nieuwe Holocaustmuseum te Mechelen bekend. “Dat gebeurde tijdens een plechtige zitting op vrijdag 22 oktober te Mechelen die op een bijzonder grote publieke belangstelling kon rekenen. “Midden 2012 moet het nieuwe museum er staan als een merkteken waar niet meer kan langs gekeken kan worden” aldus Kris Peeters.

Het Vlaamse Holocaustmuseum zal een waardige tegenhanger worden van de drie andere grote Holocaustmemorialen in Jeruzalem, Washington en Berlijn met de bijzonderheid dat het nieuwe Vlaamse museum gebouwd zal worden op de plaats waar destijds vanuit de Dossinkazerne vijfentwintigduizend Joodse burgers waaronder duizenden kinderen  naar Auschwitz werden gedeporteerd. “Kazerne Dossin zal bijdragen aan een betere samenleving waarin verdraagzaamheid en respect centraal staan en wil daarnaast een monument van troost zijn voor de laatste getuigen en hun familieleden” aldus Peeters. Naast de minister-president voerde ook Claude Marinower, lid van de Raad van Bestuur van het Joods Museum voor Deportatie en Verzet, het woord. Marinower omschreef het toekomstige museum ook als “een ontbrekend graf voor de doden – geen doden in de gewone zin van het woord – omdat zij niet rusten in de zachte aarde onder een bebloemde zerk – waar ook familie en vrienden nu kunnen bijeenkomen om te rouwen en te vertoeven” aldus Marinower, zijn integrale toespraak kan u hieronder beluisteren.
[audio:/wp-content/uploads-pjact001/2010/10/cm.mp3]

Het museumproject heeft duidelijk internationale ambities en rekent op 100.000 bezoekers per jaar. Met de start van de bouw begint de Vlaamse overheid aan de laatste fase van de werken . Omdat de site nog ontoegankelijk is in verband met het pas beëindige archeologische onderzoek op het terrein werd de eerste steenlegging vervangen door het deponeren van een tekst in een herdenkingscapsule.

In de gedenkcapsule bevinden zich naast de  tekst ‘voor de volgende generaties’ vanwege minister-president Kris Peeters ondermeer ook teksten van de Vlaamse minister van Onderwijs Pascal Smet en van minister Joke Schauvliege, minister van Cultuur ook een tekst vanwege de Joodse Gemeenschap. Ridder Natan Ramet en consistorievoorzitter baron Julien Klener deponeerde een tekst in de capsule namens de Joodse gemeenschap. Daarna konden alle aanwezigen een eigen kaartje aan de gedenkcapsule toevoegen.