Reactie op artikel GVA over Joodse scholen

Michael Freilich: “sommige aantijgingen raken kant noch wal”

Ik las vandaag (dinsdag 2 november 2010) in uw krant de ‘anonieme’ klacht van drie leraren Joodse scholen. Ik kan me niet van de indruk ontdoen dat sommige aantijgingen kant noch wal raken.

Respect voor anderen is van primordiaal belang in het Jodendom. De reactie van deze leerkrachten staat ook in schril contrast met de honderden collega’s die zeer positieve ervaringen in Joodse scholen hebben gehad en waarvan wij als voorbeeld ook een lezersbrief hebben gepubliceerd op onze website.

En wat te denken van de beschuldiging dat Joodse kinderen niet meer op uitstap buiten de school gaan. Ik kan dat formeel tegenspreken met de ervaring van mijn eigen zoon die op deze school zit.

Hij is pas vijf jaar en is vorige week met zijn klasje de ‘spoedafdeling’ gaan bezoeken – in een katholiek ziekenhuis met groot kruis aan de muur. En enkele weken geleden stond de kinderboerderij op het programma. Nog meer, in mei van dit jaar gaan ze voor twee dagen op zeeklassen naar Koksijde, en dat voor 5- en 6-jarigen! Toegegeven, zelfs ik maak mij daar de bedenking bij of dat niet wat jong is. Maar dit is zeker geen bedenking op ‘religieus’ vlak.

Ik sta ook achter mijn uitspraak dat het leerplan in deze gesubsidieerde scholen niet wordt gecensureerd. Deze scholen censureren weliswaar passages in schoolboeken maar censureren niet het officieel leerplan dat in zijn volledigheid wordt gevolgd en gegeven. Dat werd mij door zowel de inrichtende macht van de school als door de schoolinspectie bevestigd.

Advertentie

Toen de inspectie een aantal jaar geleden stelde dat evolutietheorie en seksuele voorlichting niet werden gegeven, werd een akkoord gesloten met het ministerie van Onderwijs waarbij de kinderen hierin zouden onderwezen worden door een Joodse leerkracht die dit kon kaderen in de leefwereld van de jongeren. Zo krijgen zij toch alle vakoverschrijdende eindtermen op school aangeboden.

En dat is de positieve vooruitgang die ik vaststel. Want toen ikzelf naar school ging, 15 jaar geleden, werden deze ‘heikele’ topics simpelweg niet onderwezen. Vandaag gebeurt dat wel, maar begeleid en gekaderd in de levensvisie van de jongeren.

Op hetzelfde ogenblik lees ik deze week ook in mijn krant dat een jongere in een school in Wemmel als volwassene voor de rechtbank zal verschijnen wegens verkrachting en poging tot moord, deze school kwam al eerder voor soortgelijke feiten in het nieuws. Een andere leerling in Hasselt stak zijn medeleerling neer, waarna onderzoek uitwijst dat er een onvoorstelbare hoeveelheid wapens op Vlaamse scholen circuleert.

In dezelfde week lees ik dat 1 op 7 jongeren de school voortijdig verlaat en vanmorgen hoor ik op de radio dat leerlingen deeltijds onderwijs vaker op straat rondhangen. Ook het Pisa-rapport heeft al lang afgerekend met de fabel van het “prima Vlaamse onderwijs” en toont dat we voor kansarme jongeren zeer slecht scoren… en dan komen we bij het Joodse onderwijs dat volgens drie leerkrachten de kinderen hun kansen in het leven zou beknotten.

Wel, ikzelf ben een product van zo’n school, en weet je wat, ik heb verschillende universitaire studies afgerond, spreek vijf talen en ben naast mijn werk als hoofdredacteur bij Joods Actueel ook consultant marketing voor verschillende bedrijven. En mijn schoolmakkers? Die zijn architect, boekhouder, advocaat of bankier en zorgen ervoor dat hun kinderen later evenzeer alle toekomstkansen zullen krijgen die ze verdienen. En dat met het volste respect voor onze Joodse cultuur en eigenheid.

Michael Freilich
Hoofdredacteur