Kristalnachtherdenking in Gent op 14 november

Het Michaël Lustig Monument is het Gentse Holocaustgedenkteken waar sinds 1999  de Gentenaren samen met de  Joodse Gemeenschap,  ook dit jaar,  de Kristallnacht herdenkt.

Philippe Demeyer, coördinator van de herdenking liet ons weten dat het om de twaalfde editie van deze plechtigheid gaat en dat de sinds deze kristallnachtherdenkingen  doorgaan en sinds de oprichting van  het Gentse holocaustmonument  de Gentenaren het wrede noodlot dat hun Joodse stadsgenoten tijdens  de Tweede Wereldoorlog ten deel viel steeds  beter leren kennen. Joods Actueel vroeg hem ook  wie bij de organisatie van de plechtigheid  betrokken is  en waarom die niet op 9 november – de historische datum van de Kristallnacht in Duitsland – doorgaat maar op een zondag en tenslotte wie dit jaar de sprekers zijn. U kan het gesprek hieronder beluisteren.

[audio:/wp-content/uploads-pjact001/2010/11/wdm.mp3]

Practische informatie:  de 12de Kristallnachtherdenking gaat door op zondag 14 november aanstaande  om 11 uur aan de Lindenlei, ter hoogte van de Coupure.   De Stad Gent nodigt iedereen uit om aan deze sobere ingetogen plechtigheid deel te nemen. Na de plechtigheid volgt er een sobere receptie in de lokalen van het Instituut van Gent.

Joden in Gent tijdens WO II

Advertentie

De Joodse Gentenaars, die niet tijdig op de vlucht gingen of onderdoken werden het slachtoffer van het naziregime, 93 onder hen overleefden dit niet. Slechts 5 joodse Gentenaars, 3 mannen en 2 vrouwen, werden na de Shoah gerepatrieerd vanuit de uitroeingskampen. De Gentse rabbijn Michaël Lustig, die weigerde Gent te verlaten of onder te duiken omdat hij zijn gemeenschap niet in de steek wou laten werd samen met zijn echtenote en twee kinderen opgepakt  in 1943 vanuit zijn woning aan de Coupure en door de nazibeulen om het leven gebracht.

Joods Actueel publiceerde eerder een artikel van de Gentse historica Lieve Schacht over de Joodse gemeenschap in haar stad.