Milquet tegen schrappen holocaust in de negationismewet

Joelle Milquet (cdH)

Joodse organisaties hebben vrijdag een ontmoeting gehad met minister van Gelijke Kansen Joëlle Milquet om de conclusies van de ‘Rondetafels van de Interculturaliteit’ te bespreken. Vorige week reageerde het Forum der Joodse Organisaties kritisch aangezien geen enkele Vlaamse vertegenwoordigers van het Jodendom deelnam aan dit rapport.

Ook het Centraal Israëlitisch Consistorie van België, het Comité de Coordination des Organisations Juives de Belgique (CCOJB) en de Cercle Ben Gourion waren aanwezig op het kabinet van de minister.

In een persmededeling stelde Joelle Milquet dat ze tijdens de ontmoeting de Joodse organisaties op het hart drukte dat ook zij zich verzetten tegen een eventuele afschaffing van de verwijzing naar de holocaust in de negationismewet, zoals het rapport had voorgesteld.

Milquet herinnerde eraan dat “de Joodse gemeenschap en personen met Joodse gevoeligheid goed vertegenwoordigd waren in het Verslagcomité van de Rondetafels van de Interculturaliteit”.  Volgens Milquet kreeg zij de definitieve aanbevelingen pas begin november voor het eerst te zien.Vorige week schreef de minister al een brief naar het Joods Forum met de vermelding dat er in de toekomst werk zal worden gemaakt van een “permanente adviesraad interculturaliteit.En het spreekt voor zich dat het FJO bij het opzetten hiervan betrokken zal worden”.