Koosjere slachting onder druk

De ‘Partij voor de Dieren’ roept in Nederland het publiek op supermarkten te bestoken met e-mails om zo te bereiken dat er geen vlees wordt verkocht dat afkomstig is van onverdoofd geslachte dieren. Een supermarkteigenaar kan aan die wens nooit voldoen. Want hoe zeker is het dat het dier voor de slacht echt is bedwelmd, en leidt bedwelming tot bewusteloosheid?

‘Etiket op het vlees is geen garantie’.

Door rabbijn mr drs R. Evers. Rabbijn van het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap, mmv. prof.dr. F.A. de Wolff

“Kunt u mij garanderen dat er in uw supermarkt geen vlees verkocht wordt als ‘regulier’, terwijl dit vlees ook afkomstig kan zijn van dieren die zonder verdoving geslacht zijn?” Dit laat de Partij voor de Dieren de consument vragen aan supermarkten. Want de Partij van de Dieren wil etiketteringsplicht voor vlees van dieren die onverdoofd geslacht zijn.

Het antwoord is even simpel als voor de hand liggend: nee, dit kan de supermarkteigenaar niet garanderen. Omdat tot in zo’n tien procent van de gevallen dieren die voor de slacht bedwelmd zouden moeten worden, de bedwelming niet plaatsvindt. Tien procent van de bedwelmd te slachten dieren, dat is tien procent van wat aan vlees op tafel komt. Daarvan gebeurt de slacht dus onbedwelmd op een wijze waar iedereen het over eens is: slecht voor het dierenwelzijn.

Advertentie

Bedwelming is geen narcose. Bedwelming bij dieren werkt nogal eens niet. Tien procent van de miljoenen runderen, kalveren, varkens en kippen die op reguliere wijze worden geslacht, maar waar de bedwelming niet, niet goed, of in ieder geval niet effectief is uitgevoerd. Zou dan op vlees afkomstig van die honderdduizenden dieren het etiket komen: onbedwelmd geslacht?

Daartegenover staat de Israëlitische slachtwijze waarmee per jaar slechts een paar honderd dieren worden geslacht; met een mes van chirurgische scherpte, uitgevoerd door speciaal opgeleide slachters. De bloeddrukdaling treedt daarbij zo razendsnel en zo intensief in, dat het dier het bewustzijn direct verliest.

De PvdD laat de supermarkt-consument nog meer e-mailen aan de filiaalchef: “Uit wetenschappelijke onderzoeken blijkt dat onverdoofd ritueel slachten volgens de Israëlitische en islamitische traditie grote dierenwelzijnsproblemen veroorzaakt zoals stress, pijn en angst.“

Geen enkele doding van dieren is fijn. Zo lang de mens gebruik maakt van hun vlees en vacht blijft het slachten in stand. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat de Israëlitische slachtwijze juist in de meerderheid van de slachtingen, het meest voldoet aan de dierenwelzijncriteria.

Is het werkelijk zo dat de Israëlitische slachtwijze leidt tot grote problemen op het terrein van stress, pijn en angst? Pijnbeleving is niet te meten en de mate aan pijn bij het slachten is niet onderzocht. Desondanks beweert de Partij voor de Dieren, niet voor het eerst voorbijgaand aan de waarheid: “Uit recent onderzoek van Wageningen UR blijkt andermaal dat dieren die onverdoofd geslacht worden ernstig pijn lijden bij deze vorm van slachten.”

In de situatie waarin het te slachten dier zich bevindt, kan stress juist positief zijn. Vraag het een anesthesist. Stress in een noodsituatie leidt tot endogene pijnstilling via de onmiddellijke productie van endorfines. Daarnaast stijgen stresshormonen als noradrenaline. Ook deze hebben een gunstig effect door het aanwakkeren van inhiberende pijnmodulatie. Stress hoeft dus niet slecht te zijn, in tegendeel.

Heeft het dier bij de onbedwelmde slacht meer angst dan bij toepassing van bedwelming? De meest toegepaste bedwelmingsmethoden zijn: elektrocutie, gasbedwelming met CO2 en hersenbeschadiging door het schieten van een pin in de hersenen. Deze laatste handeling gaat in de praktijk vaak fout, met een ernstig ongerief voor het dier.

Advertentie

CO2-bedwelming is ook bijzonder onplezierig. Het gas bereikt snel het brein en zorgt er daar voor dat een gevoel van extreme benauwdheid wordt opgewekt en het verlangen te willen vluchten activeert.

En dan is het dier buiten bewustzijn? Dat is immers de bedoeling van de bedwelming. Wetenschappers weten het niet. In een recente studie van Wageningen University & Research luidt het: “it is assumed that the animal is unconscious.” Een aanname, niet gebaseerd op bewezen  onderzoeksresultaten.

De Wageningse rapporten zeggen nog meer: “Algemeen wordt erkend dat bewusteloosheid moeilijk en zeker niet unaniem wordt beoordeeld. De periode van bewusteloosheid tussen bedwelmen en dood is met de huidige technieken moeilijk direct meetbaar en zeker niet meetbaar onder commerciële slachterij omstandigheden.”

Het zijn onjuistheden, onzekerheden en aannames, waarmee de consument naar de supermarkt wordt gestuurd. Deze handelwijze van de Partij voor de Dieren leert dat vooringenomenheid en obsessieve oogklepperij de inhoud vormen van hun verder holle vaten.