Reactie op klacht Koçak

Joods Actueel verwerpt ten stelligste de aantijgingen van Selahattin Koçak als zouden wij hem beschuldigenvan antisemitisme en negationisme.

Wij nodigen iedereen uit om de bewuste artikels op onze website te lezen (hier en hier). Daarin hebben wij nooit gesteld dat Koçak een antisemiet of een negationist is. Wij hebben enkel juristen om hun mening gevraagd over de uitspraak van Koçak en zijn uitspraak getoetst aan de Europese definitie van het antisemitisme, zonder enig persoonlijk commentaar daarbij te geven. Dat valt onder berichtgeving. Onze lezers moeten zelf maar oordelen of Koçak daarom ook een antisemiet is.

Onze persoonlijke mening, nu men ons dat toch vraagt, is dat dhr. Koçak geen antisemiet is, ook al heeft hij zich bezondigd aan een antisemitische uitspraak. Net zoals iemand een inbreuk kan doen op de verkeerswetgeving, zonder daarom een gevaarlijke verkeersduivel te zijn.

Koçak beschuldigt in het P-magazine interview onze hoofdredacteur ervan ‘erger te zijn dan Abu Imran’, en toch is hij het die klacht neerlegt tegen ons wegens laster en eerroof. De wereld op zijn kop.