Paus Benedictus ‘spreekt Joden vrij’ van dood Jezus

Paus Benedictus XVI tijdens zijn bezoek aan de Grote Synagoge van Rome

In zijn nieuwe boek Jezus van Nazareth haalt paus Benedictus met zijn theologische analyse één van de controversiële stellingen uit het traditionele katholicisme onderuit.

In het boek legt de paus namelijk uit waarom het niet juist is om de Joden in hun geheel, niet vroeger en evenmin op de huidige dag, verantwoordelijk te houden voor de dood van Jezus. De interpretaties van het tegenovergestelde werden eeuwenlang gebruikt om de vervolging en verdrukking van Joden te rechtvaardigen. Het Vaticaan leert al vijf deccenia lang dat dit een dwaling was maar het feit dat de paus nu in een boek ook uitlegt waarom dit niet correct is, is volgens Joodse intellectuelen van grote waarde.

Het Vaticaan heeft al in 1965 ten tijde van Vaticanum II  een gezaghebbend document over dit onderwerp gepubliceerd waarin dezelfde stelling werd ingenomen. Toch is het nieuwe boek van de paus zeer welkom omdat gewone katholieken nauwelijks kennis nemen van officiële kerkdocumenten maar wel boeken, ook die van de paus, lezen. En daarin legt de paus uit waarom de beschuldiging aan het adres van de Joden ook niet in overeenstemming is met de evangelieteksten. Het nieuwe boek van Benedictus XVI is volgens Joodse intellectuelen daarom een effectief pedagogisch instrument om de eeuwenoude en hardnekkige “de Joden-hebben-Jezus-vermoord”-doctrine binnen katholieke kring op te ruimen.

Rabbijn Marvin Hier van het Simon Wiesenthal Centrum, die vaker gesprekken met de paus voert, noemt het boek “buitengewoon welkom in een tijd van groeiend ‘mainstream’-antisemitisme”. Hij liet ook weten dat de paus met zijn publicatie een uiterst waardevolle bijdrage leverde in het bestrijden van het antisemitisme.