Internationale vrouwendag: drie Joodse dames gehuldigd in Belgische Senaat

Voorzitter van het Forum der Joodse Organisaties, mevrouw Kouky Frohmann

Naar aanleiding van de honderdste Internationale Vrouwendag ontving minister van Gelijke Kansen Joëlle Milquet (CDH) honderd vrouwen uit alle sectoren en uit de drie landsdelen. Zij mochten zich neervlijen in het rode pluche van de Senaat. De minister wenste op deze wijze hulde te brengen aan honderd uitzonderlijke vrouwen en hen te bedanken voor hun bijdrage aan de samenleving. De plechtigheid werd bijgewoond door prinses Mathilde. Volgens minister Milquet gaat het om personen die het beeld van de vrouw kracht bijzetten en respect afdwingen voor de manier waarop ze met de nodige strijdbaarheid vernieuwend pionierswerk hebben verricht.

Onder de gelauwerde dames bevonden zich Forumvoorzitster Kouky Frohmann, de Brusselse MR-politica Viviane Teitelbaum en Christine Kulakowsky, directrice van het ‘Centre Bruxellois d’Action Interculturelle’.Ook de bekende Andrée Geulen-Herskovici, Rechtvaardige onder de Naties, werd gehuldigd. Zij huwde na de oorlog met een Joodse man met wie ze twee kinderen kreeg.

Kouky Frohmann werd gehuldigd omwille van haar baanbrekende werk voor gelijkheid in de Belgische samenleving en voor haar strijd tegen discriminatie. Dat mevrouw Frohmann voorzitster is van het FJO is des te specialer, aangezien velen er van uitgaan dat leiding geven binnen de Joodse organisaties, en dan vooral in de orthodoxe wereld, hoofdzakelijk een mannenzaak is.

Mevrouw Teitelbaum werd op haar beurt onderscheiden voor haar inzet als voorzitster van de ‘Conseil des femmes francophones de Belgique’, een koepelorganisatie, die een vijftigtal verenigingen herbergt en die streeft naar een evenwichtige deelname van vrouwen in openbare functies. De Brusselse directrice, Christine Kulakowsky, kwam de afgelopen maanden vooral in beeld als coördinator van de interculturele rondetafeldebatten.

Benoit Lannoo, woordvoerder van minister Milquet, zei tegen Joods Actueel dat Andrée Geulen voor het huldebetoon in de Senaat werd uitgenodigd omwille van haar uitzonderlijke moed. Deze dame redde tijdens WOII meer dan drieduizend kinderen. Onder de ‘Honderd Uitzonderlijke Vrouwen’ bevond zich ook barones Mia Doornaert; van 1986 tot 1992 presideerde ze de Internationale Federatie van Journalisten (EFJ). Mevrouw Doornaert is geen onbekende voor de Joodse gemeenschap in ons land. Aan elk van de gehuldigde dames werd aan het einde van de ceremonie een beeldje overhandigd door de vrouwelijke federale ministers.