Verheerlijking zelfmoordbomaanslagen gepland aan VUB

Aan de Vrije Universiteit van Brussel staat voor aanstaande woensdag 16 maart een lezing van de Brits-Palestijnse activist Azzam Tamimi op de agenda. Tamimi spreekt aan de Brusselse unief op verzoek van The Platform of Students against Israeli Apartheid. De man is directeur van het Institute of Islamic Political in Londen en zal samen met de Ierse journalist David Cronin in de aula van de Brusselse universiteit de studenten toespreken over de effectiviteit van het boycotten van Israël.

Beide sprekers zijn omstreden figuren, Tamini omwille van zijn verheerlijking van het zelfmoordterrorisme en Cronin voor zijn pogingen om ex-premier Tony Blair en de Israëlische minister van BZ, Avigdor Lieberman te arresteren. (zie hier)

De lezing kadert in een wereldwijde actie om Israël te boycotten en de geplande lezing aan de VUB geniet de steun van linkse organisaties en van de Europese Unie van Arabische Studenten, deze aan Hezbollah gelieerde groepering die op een lijn staat met de AEL ijvert voor de totale vernietiging van de Israëlische staat.

Verschillende studenten van de VUB contacteerden de redactie van Joods Actueel en lieten weten verontrust te zijn door de aanwezigheid van dubieuze figuren als Cronin en vooral ook Azzam Tamimi aan hun universiteit en noemen “het inbedden van dergelijk eenzijdige benaderingen voor een complexe problematiek in een universitaire activiteit allesbehalve een toonbeeld van een academisch verantwoord beleid”.

De studenten zijn bovendien niet te spreken over het feit dat de VUB toestond dat haar eigen intranet gebruikt werd om alle masterstudenten per email aan te sporen om de lezing bij te wonen.

Advertentie

“Het schetst een verziekte mentaliteit die heerst aan onze universiteit waarbij het nu dus ook mogelijk wordt dat mensen die terrorisme verheerlijken het spreekgestoelte kunnen betreden zonder enig weerwoord of zonder dat de verantwoordelijken ingrijpen” aldus een van de studenten in gesprek met onze redactie. ” Een andere student mailde onze redactie en schreef: “ik heb zelfs schrik gekregen om naar de VUB te gaan deze week, ik weet niet of de VUB beseft wat voor mogelijke gevolgen dit voor haar heeft, het ziet er in ieder geval niet al te objectief uit”.

In november 2006 zei Tamimi tijdens een BBC uitzending dat hij persoonlijk bereid was om een zelfmoordbomaanslag uit te voeren als dat zou nodig zijn. “Met mezelf zo op te offeren voor Palestina dien ik een nobel doel. Het is de beste manier om Allah te dienen en als de gelegenheid zich voordoet doe ik het” aldus Tamimi die zich ook bij talrijke andere gelegenheden de Hamaszelfmoordaanslagen als de strategie van moedige mensen omschreef.

In Engeland geraakte Tamimi meermaals in opspraak ondermeer toen hij op een officiële bijeenkomst de radicale Sheikh Yusuf Al Qaradawi introduceerde waarbij deze laatste het publiek aanspoorde om Joden en homo’s om te brengen.

Op Youtube zijn er verschillende clips met toespraken van Tamimi te vinden.