Spreker aan VUB over Joden in Palestina: ‘hun tijd komt nog’. Vraag in Vlaams parlement aan bevoegde minister

Azzam Tamimi op Al-Jazeera. De netwerk slaagt de nagel op de kop met hun beschrijving van de man...

Vlaams Volksvertegenwoordiger Wim Wienen (Vlaams Belang) stelde een vraag om uitleg aan minister voor Onderwijs en Gelijke Kansen, Pascal Smet. Dit naar aanleiding van de anti-Israël lezing die vorige week plaatsvond aan de Vrije Universiteit Brussel.

Op 16 maart jongstleden werd er door ‘The Platform of students against Israeli Apartheid’ een lezing georganiseerd in de lokalen van de VUB. De sprekers waren de Ierse journalist David Cronin en de Brits-Palestijnse activist Azzam Tamimi.

De lezingen kaderden in een wereldwijde actie om Israël te boycotten en werd ondersteund door de Europse Unie van Arabische studenten die aan Hezbollah gelieerd is. Wat de lezing zelf betreft, heb ik intussen toch kunnen vernemen dat door de sprekers en vanuit het publiek werd opgeroepen – soms openlijk, soms verdekt – tot de vernietiging van Israël en een genocide van de Joden.

Azzam Tamimi beweert dat zionisten in samenwerking met de nazi’s de holocaust op touw hebben gezet omdat zij een gedeeld belang hadden, namelijk de Joden uit West-Europa naar Israël drijven. Een tweede citaat is dat de Nakba, de verdrijving door de Joden van de Palestijnen, minstens zo erg is als de holocaust. De Joden moeten worden verdreven uit Palestina zei hij. Zij hebben geen recht om daar te zijn want het Joodse volk is een mythe. Hij eindigde met het vrij lugubere citaat: “Hun tijd zal wel nog komen.”

Men had kunnen verwachten dat de lezing deze inhoudelijke richting zou uitgaan vermits een van de sprekers gelieerd is aan Hamas die nog altijd pleit voor de vernietiging van de staat Israël. Ook Rector Paul De Knop werd hiervan door verenigingen en studenten op de hoogte gebracht, maar liet de lezing toch plaatsvinden. Meer zelfs, de VUB heeft zelfs haar intranet ter beschikking gesteld om de lezing te promoten en zou zelfs een mail gestuurd hebben naar studenten om aan de activiteit deel te nemen.

Advertentie

Nochtans had de rector, en alleen de rector, dixit het antwoord van Minister van Binnenlandse zaken Annemie Turtelboom, kunnen ingrijpen om een dergelijke lezing niet toe te staan. Er zijn immers voldoende universiteiten die voor minder activiteiten op hun terreinen niet toestaan. De spreker Azzarn Tamimi is immers bij het coördinatieorgaan inzake dreigingsanalyse als aanhanger van Hamas. In zowel Duitsland en Groot-Brittannië zijn er gerechtelijke onderzoeken gestart vanwege zijn uitspraken en dat is bekend via open bronnen. De rector en de universitaire overheid had dus op voorhand kunnen weten wat de inhoud van de lezing zou zijn.

Vandaar mijn vragen aan de minister:

– Is de minister van oordeel dat dergelijke lezingen, gelet op de voornoemde uitspraken, mogelijk moeten zijn aan Vlaamse universiteiten? Zo ja, waarom?
– Is de minister van oordeel een universitaire overheid zich beter dient te informeren over lezingen die doorgang vinden in de infrastructuur van de universiteit teneinde dergelijke zaken te vermijden? Bestaan er terzake regels? Zo ja, welke?
– Wat is de reden waarom de rector in dit geval niet heeft ingegrepen en integendeel, zijn instelling nog reclame heeft laten maken voor deze lezing?
– Heeft de rector in kwestie in dit geval een fout gemaakt en welke gevolgen zullen hieraan gegeven worden?
– Welke maatregelen acht de minister nodig om dergelijke incidenten in de toekomst te vermijden?

Wim Wienen
Vlaams Volksvertegenwoordiger

Zodra wij een kopie ontvangen van het antwoord van de minister, zullen wij deze hier publiceren.