‘Lakmoesproef voor rechtse partijen, zijn het wel écht onze vrienden?’

Filip Dewinter bij zijn bezoek aan Israël enkele maanden geleden

De Joods-Nederlandse journalist Hans Knoop zegt dat dit de lakmoesproef is die zal uitwijzen of het Vlaams Belang bij ons en de PVV in Nederland echt onze vrienden zijn.
“Ik ben benieuwd hoe Dewinter, in de slipstream van Wilders, over het aangekondigde sjechita- verbod zal stemmen”, aldus Knoop tegen Joods Actueel. “Zijn het onze vrienden of zijn we alleen functioneel in hun anti-jihadistische strijd?”

Als we mogen afgaan op de reactie van Frank Vanhecke, is het alvast niet dat laatste. Voor de Europese verkiezingen van 2009 ondervroeg Joods Actueel de verschillende politieke partijen over ritueel slachten. De verklaring van Vanhecke: “De wet stelt duidelijk dat dieren enkel verdoofd kunnen geslacht worden, maar maakt een uitzondering voor het rituele slachten. Dergelijke slachtingen zijn ontegensprekelijk in strijd met onze normen inzake dierenwelzijn. Het Vlaams Belang is dan ook voorstander van een algemeen verbod op rituele slachtingen. In Vlaanderen moet iedereen gelijk zijn voor de wet.”

Tanguy Veys, die naast Israëlische standpunten ook Joodse belangen behartigde in het parlement is ongelukkig met deze hele zaak. Hij zegt tegen Joods Actueel dat hij het partijstandpunt wel volgt maar dat er volgens hem nooit een officieel partijstandpunt was om het koosjer slachten te viseren of aan banden te leggen. “Het gaat ons vooral om twee punten”, aldus de VB’er:
1. Eerst zijn er de cowboypraktijken bij de rituele slachting voor moslims. Ik heb met mijn eigen ogen gezien hoe het er aan toe gaat in een Gents slachthuis, naar aanleiding van de islamitische feesten. Die dieren worden, ondanks het verbod, nog steeds door privé mensen zelf, en niet door erkende slachters, de hals overgesneden.

Vaak nog met keukenmessen die deze moslims dan gewoon meenemen van thuis uit. Dat is ondenkbaar bij het joodse slachten waar enkel getrainde en gecertificeerde slachters aan het werk mogen. Ook is er extra veel aandacht voor het mes dat vlijmscherp moet zijn, anders is het dier ook niet koosjer geslacht volgens de joodse wet

2. Een tweede punt is het opdringen van Halal voedsel op steeds meer plaatsen zoals in grootwarenhuizen, op scholen, in fastfoodketens, enz. Dat is met koosjer vlees nooit het geval geweest.