Joodse en katholieke scholen verzetten zich tegen holebi-charter op school

In een artikel vandaag (12/05/2011) verschenen  in de krant Gazet Van Antwerpen lezen we dat de ondertekening van een charter rond actief beleid tegen discriminatie op basis van seksuele geaardheid niet doorgaat omdat de Joodse scholen weigerden mee te tekenen. Schepen van onderwijs Voorhamme zegt hierover “verbolgen” te zijn. Hij zou niet verstaan waarom net de Joodse gemeenschap, die weet waar discriminatie toe kan leiden, hier niet aan wil meewerken.

Het charter vraagt om naast het tegengaan van discriminatie op klasniveau ook de holebithematiek bespreekbaar te maken, objectieve informatie te verstrekken hierover, holebithematiek te integreren in de leerdoelen, aandacht te hebben voor ‘coming out’ en het zichtbaar maken van de thematiek, bijvoorbeeld d.m.v. affiches en posters in de scholen.

Bij deze enkele opmerkingen.
1. Het zijn niet alleen de Joodse scholen die het charter niet wensten te ondertekenen, de katholieke scholen huldigen hetzelfde standpunt. Joods Actueel kreeg volgende reactie van de woordvoerder van de Antwerpse bisschop Bonny, Olivier Lins, nadat die contact had opgenomen met de katholieke scholen:

“De scholen van het katholieke net hadden nooit de intentie om het charter van de onderwijsraad mee te ondertekenen.  De katholieke scholen willen verder werken met hun eigen pedagogisch project waarin waarden als diversiteit en respect centraal staan. De katholieke scholen vonden het trouwens geen goed idee om te verwachten dat de verschillende gemeenschappen zich op een dergelijke manier zouden confirmeren met één  bepaald politiek of ideologisch standpunt.”

Advertentie

2. Homoseksualitieit (anders dan homofilie) past niet in de joodse geloofsleer, dat staat zo in de bijbel. Derhalve is het ook strijdig met de religieuze levensvisie om deze thematiek zichtbaar te maken, te promoten en er bijvoorbeeld posters over te verspreiden.

3. Alhoewel homoseksualiteit gezien wordt als ongeoorloofd tussen Joodse mannen, betekent dit absoluut niet dat er discriminatie zou zijn t.o.v. homo’s. Er is geen enkel geval in ons land bekend van discriminatie, het weigeren van werk, bespotten, pesten of fysiek geweld van Joden t.o.v. homo’s.

4. De orthodox-Joodse gemeenschap heeft een ‘live and let live’ filosofie, ook tegenover andere Joden die zich niet houden aan de religieuze wetten zoals bijvoorbeeld koosjer eten en de sabbat. Maar dat respect voor anderen moet wederzijds zijn. Men moet ook respect kunnen opbrengen voor de levensvisie van de gemeenschap indien zij verkiezen om homoseksualiteit niet te promoten.

5. Joodse scholen hebben niet specifiek een probleem met het bespreken van homoseksualiteit, maar met elke vorm van seksualitieit tout court. Jongens en meisjes lopen gescheiden school en een relatie voor het huwelijk is er gewoonweg ondenkbaar. Als hetero-relaties tussen leerlingen er taboe zijn, dan is het ook begrijpelijk dat homoseksualiteit onder de aandacht brengen nog veel moeilijker zou zijn.

6. In de Joodse gemeenschap zelf wordt het onderwerp wel degelijk aangesneden, een artikel hierover verscheen trouwens in Joods Actueel van januari. Dat artikel kan u hier downloaden

Michael Freilich, hoofdredacteur JOODS ACTUEEL