Dan toch rechtzetting van Stefaan De Clerk over amnestieuitspraken

Minister De Clerck lag heel de dag onder vuur

Er volgde vanavond een “verduidelijking” in de vorm van een communiqué van justitieminister Stefaan De Clerck. Er was grote ophef ontstaan na diens uitspraken dat het na 60 jaar “misschien tijd was om te vergeten”. In het communiqué heet het dat de minister “verzoenen” in plaats van “vergeten” bedoelde.

De minister liet weten dat het zeker niet zijn bedoeling was om een pijnlijk hoofdstuk uit onze nationale geschiedenis tijdens de nazibezetting te vergeten.

Nog volgens de minister was het zijn bedoeling om “op een redelijke manier om te gaan met dat verleden en het een juiste plaats te geven”.

“Het internationale strafrecht impliceert de onverjaarbaarheid van misdaden tegen de mensheid”, volgens de minister kan het dus nooit de bedoeling zijn om deze feiten te vergeten of ze te ontkennen. Hij liet weten dat hij wel wil werken aan verzoening voor de kinderen en kleinkinderen van de gestraften en dat na meer dan zestig jaar het vermogen moet aanwezig zijn om de volle waarheid te erkennen.

Reacties

Advertentie

De algemene tendens van de reacties die op onze redactie toestroomden naar aanleiding van de uitspraken van justitieminister De Clerck was ook dat de politicus er goed aan zou doen om zijn uitspraken te verhelderen of er afstand van te nemen.

Minister van State Mark Eyskens zei in gesprek met onze redactie dat op een oproep om te vergeten onmogelijk kan worden in gegaan maar weigert langs de andere kant ook te geloven dat De Clerck de draagwijdte van zijn uitspraken overzag en dat hij uit een vergadering eerder op de dag kon opmaken dat de justitieminister zijn woorden zou nuanceren. Eyskens prees Groen! voor hun rechtlijnige houding in deze amnestiekwestie.

Eerder op de dag had ook Open VLD bij monde van Alexander De Croo laten weten dat hij grondig van mening verschilt met De Clerk en dat er van vergeten van de collaboratie voor de liberalen geen sprake kan zijn.

De Vlaamse socialisten verklaarden later op de dag dat juist het bespreekbaar maken van het amnestievoorstel hen de gelegenheid zou bieden om voorgoed komaf te maken met het voorstel dat VB met een regelmaat van een klok opdist en dat “in elk geval zullen de Vlaamse socialisten unaniem tegen de amnestievoorstellen stemmen”

Wouter De Vriendt (Groen!) reageerde met te zeggen dat hij niet begrijpt dat de minister zoveel slachtoffers en de  familieleden van slachtoffers schoffeert met deze uitspraken maar voegt er ook aan toe dat hij ervan overtuigd is dat De Clerck opteerde voor een ongelukkige woordkeuze De Vriendt is van oordeel dat vooral het Vlaams Belang amnestievoorstel zelf een bijzonder onfatsoenlijke provocatie is waarbij de partij niet aarzelt om misdaden als “vermeend” te omschrijven.

Ondertussen krijgt de kwestie internationale belangstelling, niet alleen in Israël maar ook vanwege de Europese Holocaust Task force waar België deel van uitmaakt. Zowel in Israël als bij deze Europese instelling plaatst men inmiddels grote vraagtekens bij de uitspraken van onze Belgische justitieminister.