Forum der Joodse Organisaties uitermate gechoqueerd door uitspraken van minister Stefaan De Clerck

De uitspraken van justitieminister Stefaan De Clerck over het amnestiedebat waarbij hij op de RTBF zei:” “Misschien moeten we ook bereid zijn te vergeten, want het gaat om het verleden. Op een gegeven moment moet men zich volwassen opstellen en bereid zijn erover te praten. En misschien ook om te vergeten, want het gaat om het verleden” werden bij het Forum der Joodse Organisaties (FJO) met ontzetting aanhoord.

Eli Ringer, erevoorzitter van het FJO zei in gesprek met onze redactie uitermate gechoqueerd te zijn: ” Nog maar enkele maanden geleden werd er in de Kamer de afweging gemaakt om een amnestievoorstel bespreekbaar te maken waarbij de Franstalige partijen samen met SP.a en Groen(!) tegen dit voorstel stemden.

Contactname met de voorzitters van de andere Vlaame partijen leerde ons dat men alleen maar vond dat men in een democratie alles moest kunnen bespreken, ook al ging men er helemaal niet mee akkoord. Enkele dagen geleden vernamen we dan dat men inderdaad het amnestievoorstel ging behandelen. Dat dit nu al gevolgd wordt door dergelijke uitspraken van een minister van justitie en gewezen partijvoorzitter is choquerend en komt neer op het herschrijven van de geschiedenis”.

“Als niet alle partijen hierover een duidelijk signaal geven zitten we met een groot probleem. Vergeten van misdaden is onmogelijk, vergeven kan eventueel wel maar hier gaat het om enkelingen die nooit enig berouw hebben getoond. Bovendien heeft het Soma, in opdracht van de Senaat nog maar enkele jaren geleden de gewillige rol van overheden in ons land tijdens het naziregime aangetoond en dat niet alleen in Vlaanderen maar even zeer in Wallonië.

Dat men nu de moed mist om lessen te trekken uit het verleden is volkomen onbegrijpelijk. Komt daarbij de vraag of een amnestiedebat nog wel kan behandeld worden met een regering van lopende zaken, ik denk het niet maar zou er graag enkele deskundigen over willen horen”.

Advertentie

Ringer zei verder “met zijn ganse hart” te hopen dat alle Vlaamse partijen afwijzend zullen reageren op deze uitspraken. “Het is onmogelijk een democratische samenleving op te bouwen door het eigen verleden te verdoezelen en goed te praten” aldus nog de erevoorzitter van het FJO.

Michael Freilich, hoofdredacteur van Joods Actueel, konden we zeer kort spreken op de luchthaven juist voor zijn afreis naar Israël. Hij vermoedt dat het mogelijk om een misbegrepen communicatie gaat en zei verder “Ik verwacht dat minister De Clerck morgen zelf voor enige opheldering zal zorgen of anders dat hij zijn uitspraken zal herroepen”.