Joods Forum vindt vraag ontslag minister De Clerck voorbarig

Het Simon Wiesenthal Centrum heeft vandaag bij premier Yves Leterme aangedrongen op het ontslag van justitieminister Stefaan De Clerck (CD&V). De Joodse mensenrechtenorganisatie neemt De Clerck op de korrel omwille van zijn omstreden uitspraken over de collaboratie.

Het secretariaat van de premier  Leterme bevestigde  aan Joods Actueel dat dit bericht op het kabinet van de premier per fax ontvangen werd.

In het schrijven  vraagt Shimon Samuels, directeur van het Wiesenthalcentrum, aan uittredend premier Leterme om in een gezamelijke verklaring met alle Vlaamse en Franstalige partijen de uitspraken van de justitieminister te veroordelen. “Stilzwijgen in deze aangelegenheid betekent niet minder dan medeplichtigheid” aldus de verantwoordelijke  van de mensenrechtenorganisatie. Samuels voegde eraan toe dat het groeiende antisemitisme in Brussel, de hoofdstad van Europa, niet verrast als zelfs de Belgische  justitieminister op de een openbare omroep een oproep doet om nazimisdaden te vergeten”.

Joods Actueel vroeg een reactie aan Eli Ringer, erevoorzitter van het Forum der Joodse Organisaties (FJO) , die liet weten om meer dan één reden een afwachtende houding aan te nemen in deze zaak. “Ten eerste omdat minister De Clerck gisteren een bericht verzond waarin hij zelf uitleg geeft bij zijn verklaring en daarin terugkomt op zijn gemaakte uitspraken.  Maar ook omdat het FJO samen met de vertegenwoordiger van het Consistorie en met de Franstalige koepelorganisatie CCOJB bij minister De Clerck worden ontvangen voor een gesprek.”

“Ik ben ervan overtuigd dat we correct handelen door geen voorbarige uitspraken te doen en het resultaat van die ontmoeting af te wachten”, aldus Ringer.

Advertentie

Het Simon Wiesenthal Centrum is één van de grootste internationale Joodse mensenrechtenorganisaties met meer dan 400.000 leden. Deze internationale NGO heeft een vertegenwoordiging in ondermeer de Verenigde Naties, Unesco, de Raad van Europa, De Europese Veiligheidsraad en de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS)