Zwinkrant boos op Joodse gemeenschap, van lange tenen gesproken + reactie Joods Forum

Het Forum der Joodse organisaties stuurde een brief naar de redactie van de Zwinkrant. De hoofdredacteur van die krant zei dat hij zich nog zou bezinnen over het al dan niet publiceren van dit schrijven. Blijkbaar is vrije meningsuiting enkel toegelaten om Joden te beledigen maar als de Joodse gemeenschap durft te zeggen dat het om wansmakelijke satire gaat, ho maar. Van lange tenen gesproken!

Het FORUM der Joodse Organisaties, de officiële vertegenwoordiger van de joodse gemeenschap van Vlaanderen, heeft met verbazing en ontsteltenis het artikel gelezen onder de naam “Red Squirrel” in de Zwinkrant van juni-juli 2011.

De schrijver uit op “satirische” wijze zijn antisemitische gevoelens of laat dit althans uitschijnen. Satire is geen excuus om hatelijke uitspraken te doen, zeker niet als deze gekleurd zijn met de bruine inkt uit de jaren ’30. Toen begonnen de karikaturen en geschriften ook als satire, en kijk tot wat deze zijn uitgegroeid tot heuse haatboodschappen, antisemitische propaganda, clichématige stigmatisatie en uiteindelijk tot oproepen tot geweld.

Daarom vraagt het FORUM der Joodse Organisaties u of wij een recht van antwoord zouden mogen schrijven voor uw volgende uitgave. Wij zouden het bijzonder waarderen mocht u ons de gelegenheid geven om ons bezwaar over Red Squirrel te uiten en tegelijkertijd te duiden waarom deze tekst choquerend overkomt bij de joodse gemeenschap.

Wij danken u op voorhand voor het gevolg dat u aan ons verzoek geeft.

Advertentie

Met vriendelijke groeten,

Diane Keyser
Secretaris generaal
Joods Forum