Anti-Israëlactivisten misleidden katholieke kerk met concert in kathedraal

In de Brusselse Sint-Michielskathedraal organiseerden activisten op vrijdag 27 mei een concert ten voordele van Artiesten tegen de Muur een anti-Israëlische activistenvereniging. Dezelfde vereniging nam enkele maanden geleden ook deel aan een anti-Dexiabetoging in Brussel, waarbij bloeddrinkende Joden ten tonele werden gebracht.

Om in hun opzet te slagen, hebben de organiserende verenigingen de kathedraalverantwoordelijken om de tuin geleid, zo blijkt nu. Aan dit bedrog werd meegewerkt door de Mensenrechtenliga, het Cultureel huis van Molenbeek, de Unie van progressieve Joden en de Association belgo-palestinienne.

Van deze laatste organisatie is Pierre Galand de voorzitter. Galand is ook voorzitter van de Franstalige Unie van Vrijzinnigen en staat bekend als een echte papenvreter. Hij diende in 2007 een wetsvoorstel in om het jaarlijkse Te Deum in de kathedraal te laten verbieden. Het ziet er dus naar uit dat de virulente afkeer voor katholieken het in dit geval moest afleggen voor de nog grotere afkeer voor de enige Joodse staat ter wereld.

Joods Actueel contacteerde de woordvoerder van de kerk om een reactie. Hans Demoen, decanaal secretaris van Brussel, liet ons enige tijd later weten dat hij de aanvraag voor het concert van het koor Andantino kreeg met de mededeling dat de opbrengst naar Artiesten tegen de Muur zou gaan.

“Wij merkten pas later, aan de affiche, dat er andere verenigingen in de organisatie betrokken werden, zonder dat we daar één woord over te horen kregen. Het is duidelijk dat we misleid werden, maar ik verzeker je dat ze geen microfoon in handen krijgen om een toespraak te houden of de gelegenheid om een pamflet uit te delen of met vlaggen te zwaaien. Bovendien zullen wij sterk aanwezig zijn en ingrijpen als de afspraken om enkel muziek ten gehore te brengen niet zullen worden nageleefd. We hebben ook de politiediensten gewaarschuwd. In ieder geval zal ons dit geen tweede keer overkomen”, aldus Demoen die duidelijk verveeld is met het voorval en ook liet weten dat opperrabbijn Guigui en Mgr. Leonard naar aanleiding van het voorval met elkaar contact hadden.

Advertentie

De Brusselse kathedraal is tevens een symbool van het christelijk antisemitisme door de aanwezigheid van een Joodse bloedfabel op de glasramen.

Opperrabbijn Guigui maakte in zijn communicatie met de katholieke verantwoordelijken van de kathedraal ook een opmerking over de Joodse deelname van het UJPB (de Unie van Progressieve Joden in België, een Franstalige vereniging) en zei dat het om een vereniging gaat met een handvol aanhangers die op geen enkele manier de Joodse gemeenschap vertegenwoordigen.

Leugen en bedrog vormen blijkbaar geen enkel probleem als het erom gaat om de Palestijnse zaak te promoten. Op dezelfde manier slaagde men er ook al in om Hezbollahterroristen in de Belgische Senaat het woord te laten voeren of enkele maanden geleden een anti-Israël avond aan de VUB te organiseren.