Rabbijn Friedrich begeleidt bekeerlingen tot het Jodendom “Ik raad iedereen het joodse geloof af”

Rabbijn Friedrich (foto: Boubakra)
Al zo’n veertig jaar begeleidt rabbijn Friedrich al wie zich wil bekeren tot het Jodendom. “Ik ben geen zendeling met een doorgedreven bekeringsdrang”, aldus de 88-jarige rabbijn. “De mensen komen vrijwillig naar mij. Meestal vanuit een moreel gemis”.

“Eenieder die uit een Joodse moeder is geboren of die zich als volwassene vrijwillig tot het Jodendom heeft bekeerd”, antwoordt de halacha, de rabbijnse regelgeving, op de vraag: “Wie is Jood?” Het joodse geloof kan dus niet worden doorgegeven via de vader volgens de strikt orthodoxe regels. Een kind met een Joodse vader en een niet-Joodse moeder moet zich bijgevolg op volwassen leeftijd bekeren als hij tot de geloofsgemeenschap van zijn vader wil toetreden. “De meeste mensen willen zich bekeren vanuit een morele noodzaak, een geestelijke benauwdheid”, reageert Friedrich.

De 88-jarige rabbijn begeleidt al sinds de vroege jaren 70 aspirant-bekeerlingen. “Ze ervaren een ethische, zedelijke schaarste binnen hun eigen geloof. Ons geloof is gericht op het beheersen van begeertes en instincten. Christenen daarentegen zijn door Jezus verlost van hun zonden. Met zijn bloed zijn alle overtredingen vergeven. Het christendom en vooral de islam hebben historisch gezien bovendien een felle bekeringsdrang. Als je je niet bekeert, dan ben je voorgoed verdoemd. Ik vind dit een gevaarlijke boodschap, want daarin ligt een kiem voor haat tegenover anderen. Terwijl in het Jodendom bekeringen geen missies zijn. Zendingen zijn zelfs niet toegelaten. De Thora zegt dat iemand zich enkel vrijwillig kan bekeren. Daarom dat we ook de drijfveer van de bekeerling willen kennen.

Een vrouw wenste ooit Joodse te worden om met een Joodse man te trouwen. Dat huwelijk is geen probleem, maar geen reden om toe te treden tot het Jodendom. Een bekering moet totaal belangeloos gebeuren. De morele verantwoordelijkheid van Joden is wat de meeste bekeerlingen aantrekt tot ons geloof. Anderen vertellen mij dan weer dat ze er geen verklaring voor hebben. Dat het een gevoel is”.

Lees de rest van dit artikel in Joods Actueel magazine. Neem nu een abonnement