Teleurstelling groot : Nederlandse Kamerleden laten het afweten bij bezoek koosjere slacht


Teleurstelling bij de Joodse gemeenschap van Nederland. Gisteren werd speciaal een open slachtsessie gehouden voor parlementsleden n.a.v. het deabt rond koosjer slachten. Maar geen enkele partij die het koosjer slachten wil verbieden daagde op.

Hieronder de reactie van het Nederlands Israëlitisch Kerkgenootschap:
Het was vanmorgen niet dringen aan de poort van het slachthuis Amsterdam. Vrijwel alle uitgenodigde Kamerleden lieten het afweten. Esmé Wiegman van de partij Christenunie die tegen het verbod is stond er wel.

“Ik heb het nu met eigen ogen gezien. De koosjere slacht gebeurt zorgvuldig, snel en professioneel”, constateert Wiegman, lid van de Tweede Kamer voor de ChristenUnie. Zij reageerde als één van de weinige kamerleden op de uitnodiging van de Joodse Gemeente Amsterdam om de kosjere slacht – de sjechieta – te komen bekijken op het abattoir in Amsterdam.

Tijdens het bezoek aan het slachthuis maandagochtend, gaf de enige in Nederland werkzame kosjere slachter een toelichting op de achtergrond van de Joodse wet- en regelgeving op het gebied van de sjechieta. “Ik ben onder de indruk van zijn opleiding en ervaring en van de professionaliteit waarmee hij zijn vak uitoefent,” aldus Wiegman. “Als collega’s uit de Tweede Kamer dit net als ik met hun eigen ogen hadden gezien dan zouden ze zich niet zo tegen de kosjere slacht verzetten. Het is een humane praktijk, met respect voor het dierenwelzijn.”

Ronnie Eisenmann, voorzitter van de Joodse Gemeente Amsterdam: “Het is spijtig dat die Kamerleden die het verbod op ritueel slachten steunen, niet op de uitnodiging zijn ingegaan. Terwijl ze daar zelf nota bene op hebben aangedrongen,” Hij doelde op de opmerkingen van Kamerleden tijdens het rondetafelgesprak van 16 juni, waar de Commissie ELI aandrong op het openstellen van het slachthuis voor een bezoek. “Behalve ChristenUnie, het CDA en de SGP, bleek uiteindelijk geen van de partijen die belangstelling ook daadwerkelijk te willen tonen. Mevrouw Wiegman was er gelukkig wel en heeft zich laten overtuigen van de zorgvuldige wijze waarop de kosjere slacht in Amsterdam plaatsvindt”, aldus Eisenmann.