Rechts én links steunen oproep van André Gantman

Voormalig VLD-schepen voor de stad Antwerpen, André Gantman, reageert in een column voor Joods Actueel ongemeen scherp op het Centrum voor Gelijke Kansen en Racismebestrijding (CGKR). Zijn reactie kwam er nadat er voor het Centrum geen vuiltje aan de lucht te bespeuren was in een vermeende anti-Joodse tekst in De Zwinkrant.

De Antwerpse auteur en jurist stelt de vraag of het Centrum zich niet zelf schuldig maakt aan inbreuken tegen de antiracismewetgeving en vraagt zich af wanneer een parlementaire onderzoekscommissie zal worden opgericht om deze en andere uitschuivers van het Centrum te onderzoeken.

Wij vroegen ook het Centrum zelf om een reactie deze ochtend maar hebben voorlopig nog geen antwoord gekregen op onze vraag.

Wij sprokkelden enkele reacties:

Advertentie

– Jan Jambon, N-VA: “Ironie en sarcasme mag men niet voor alles inroepen, het gaat hier wel degelijk over kwetsende taal tegenover Joden. Maar veel erger is dat het Centrum met twee maten en gewichten werkt. Als het over een andere gemeenschap zou gaan zou er direct actie komen terwijl ze dit incident bijna vergoelijken. Mocht er geen parlementair verlof zijn, ik  had de bevoegde minister hierover direct geïnterpelleerd”. Jambon zal met zijn partij overleggen welke stappen ze kunnen ondernemen na de vakantie.

– Luckas Vander Taelen, Groen!: “Het antisemitisme steekt onder meerdere verschijningsvormen de kop op, en het komt erop aan om dat te veroordelen. Ook als het zich, zoals hier het geval is aandient onder een zogenaamde, let wel met de nadruk op zogenaamde,  ironiserende vorm. Dat het Centrum daar geen punt van maakt en niet heftig reageert is onbegrijpelijk want het gaat wel degelijk om een antisemitische tekst. Stel je voor dat men een andere bevolkingsgroep zo aanpakt, Walen of Vlamingen, allochtonen of wie dan ook, dan komt er een andere reactie. Het is bijzonder vreemd dat men dit niet doet als het over Joden gaat. Ik ben het voor de volle  honderd procent met André Gantman eens.”

Amerikaanse gezant voor antisemitisme. Joods Actueel wilde ook weten hoe de Amerikaanse tegenhanger van het Centrum, als het op antisemitisme aankomt, oordeelt over het artikel in De Zwinkrant. Wij stelden de vraag aan de speciale VS gezant Hannah Rosenthal en vroegen haar hoe zij staat tegenover het argument dat het om satire gaat:“Er is niets humoristisch aan onwetendheid, het kan hoegenaamd niet schelen hoe grappig de auteur dat vindt, iedereen moet zoiets veroordelen zowel Joden als niet-Joden. Dit zijn verderfelijke uitspraken die we niet moeten nemen”.