FORUM der Joodse Organisaties onderzoekt antisemitisme

Het aantal geregistreerde klachten over antisemitische incidenten neemt jaar na jaar toe. Toch is er geen recente diepgaande wetenschappelijke enquête over het laakbare fenomeen, waardoor er evenmin een objectief instrument is om het probleem maatschappelijk aan te kaarten.

Een correct beeld vormen van het voorkomen en de oorzaken van het antisemitisme is nu de opzet van een uitgebreide ondervraging die het FORUM der Joodse Organisaties organiseert. Men hoopt dat de resultaten van de uitgevoerde studie een juist beeld zullen schetsen van het antisemitisme in België anno 2011.

Iedereen heeft wel weet van niet-geregistreerde incidenten, gewoon omdat het slachtoffer zich de moeite niet getroost om klacht neer te leggen. Het valt inderdaad te begrijpen dat niet elke ‘herkenbare Jood’ klacht zal indienen als hij op straat weer eens wordt nageroepen omwille van zijn Joods zijn of op de stoep par accident een por krijgt van een voorbijganger.

Joden van alle strekkingen binnen de Joodse gemeenschap, niet alleen de ‘herkenbare Joden’, krijgen nu de vragenlijst toegestuurd. Deze vragenlijst is professioneel en wetenschappelijk verantwoord opgesteld en bevraagt uitgebreid en op pertinente wijze enkele heikele thema’s zoals de rol van de media en de universiteiten.

De vragenlijst werd zowel in het Nederlands als het Frans opgesteld. Wie voorkeur heeft voor een Engelse of Jiddische versie kan die op eenvoudig verzoek verkrijgen.

Advertentie

Ook al staan sommige leden van de Joodse gemeenschap afstandelijk tegenover vragenlijsten, toch roept Joods Actueel al zijn lezers op om mee te werken aan het onderzoek. De resultaten zullen ongetwijfeld een nuttig instrument zijn in de relaties met de overheid om gepaste maatregelen te nemen in de onverdroten en voortdurende strijd tegen deze kwalijke ziekte.

U kan het formulier downloaden via deze link – er is de mogelijkheid om de enquête af te printen en met de hand in te vullen of dit via de PC te doen.
Meer informatie op de website van het FORUM der Joodse Organisaties (www.fjo.be)