Joods Forum klaagt al langer over Centrum Gelijke Kansen

De Joodse gemeenschap klaagt al langer over de inactiviteit van het Centrum Gelijke Kansen onder directeur Jozef De Witte. Zo blijkt bij een rondvraag van Joods Actueel bij de directieleden van het Forum der Joodse Organisaties. De problematiek werd de voorbije maanden zelf al aangekaart bij minister van Gelijke Kansen Joelle Milquet maar die zou in lopende zaken niet veel kunnen ondernemen.

Eli Ringer, vice-voorzitter van het Joods Forum

Directeur van het CGKR Jozef De Witte vertelde vorige maand in de krant De Standaard dat zijn organisatie al langer goed samenwerkt met de Joodse Gemeenschap en Joodse organisaties.

Wij wilden weten hoe dit zat en staken ons licht op bij Eli Ringer, vice-voorzitter van het Forum Der Joodse Organisaties (FJO). Ringer bevestigt dat zijn organisatie elk kwartaal een werkvergadering heeft met het CGKR waarbij een balans van de anti-Joodse incidenten wordt opgemaakt. “Maar tot zover die goede samenwerking”. Want ook het FJO maakt zich al langer zorgen over de manier waarop De Witte en het Centrum omgaan met klachten en discriminaties tegenover Joodse mensen.

“Wij merken een uiterste terughoudendheid om stappen te ondernemen naar aanleiding van incidenten. Er wordt een afwachtende en zelfs terughoudende houding vertoond in plaats van actie te ondernemen. Enkel als er een sterke juridische basis is voor vervolging wordt actie ondernomen.”

Ringer kijkt nostalgisch terug naar de tijd dat Johan Leman aan het hoofd stond van de organisatie. “Dat was een man met principes, durf én visie, iets wat nu totaal ontbreekt.” Voorzitster van het FJO, Kouky Frohman beaamt: “Voor juridisch advies hebben wij onze eigen advocaten wel, daarvoor heeft men geen Centrum Gelijke Kansen nodig. Wat wij zoeken is hulp en steun bij racistische incidenten”.

Advertentie

“We merken ook dat er met twee maten en gewichten wordt gewerkt, zo noemde het Centrum de uitspraken van aartsbisschop Léonard “moreel verwerpelijk” ook al pleegde hij in juridische zin geen inbreuk op de antidiscriminatiewetgeving. Maar als De Zwinkrant met een anti-Joodse tekst komt dan worden die vrijgepleit en komt er pas NA algemene verontwaardiging een reactie van het Centrum”.

Het FJO verklaarde tegen onze redactie dat het al eerder zijn beklag heeft gemaakt bij minister van Gelijke Kansen Joelle Milquet. Dat gebeurde de voorbije maanden al verschillende keren. Milquet had oren naar de problemen die het FJO aankaartte maar zei dat ze als minister van lopende zaken in deze geen stappen kon ondernemen.

Bij het FJO reageert men als volgt: “Wij zijn benieuwd of straks een minister met volledige bevoegdheden wel stappen onderneemt want zoals de zaken zich nu laten aanzien is niet alleen de minister maar ook het Centrum Gelijke Kansen in lopende zaken.”

Onze hoofdredacteur, Michael Freilich schreef in een opiniestuk: “Het Centrum dient een morele lichtbaken te zijn in onze maatschappij dat racistische en discriminatoire uitwassen aan de kaak stelt, dat is haar opdracht. Indien het Centrum niet meer wenst te zijn dan een louter juridisch consultatiebureau dan kan het best onmiddellijk opgedoekt worden.”

Hij werd hierin bijgetreden door de oprichter van het Centrum, Johan Leman, die schreef: “je moet als CGKR een duidelijke maatschappelijke pijler willen zijn en bereid zijn om de prijs te betalen die inherent is aan je opdracht.”