Wikileaks over Belgische Jodenvervolging

Tussen de miljoenen documenten die op Wikileaks te vinden zijn hoeft het niet altijd om top secret onderwerpen te gaan.

Joods Actueel kon beslag leggen op een unclassified document, waarin een heus Amerikaans rapport wordt gemaakt over de studie “Gewillig België. Overheid en Jodenvervolging in de Tweede Wereldoorlog” door Rudy Van Doorslaer. Deze uitgebreide studie werd gemaakt door het Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij (SOMA) in opdracht van de Belgische regering.

De studie, die in 2003 werd besteld, kreeg zijn officiële voorstelling op 13 februari 2007 en op 16 februari reeds werd door de Amerikaanse Ambassade in Brussel een nota verstuurd naar Washington D.C., met een kopie naar de Amerikaanse Ambassade in Tel Aviv.

De nota bevat zeven punten, waarin niet alleen de studie van meer dan duizend pagina’s wordt samengevat maar waarbij ook wordt stilgestaan bij de achtergrond van de studie en de wijze waarop de studie in België door de overheid werd ontvangen (“Anne-Marie Lizin, Franstalige socialist en voorzitster van de Senaat verwelkomde de studie als middel om inzicht te verschaffen in de geschiedenis. Eerste Minister Guy Verhofstadt drong er op aan dat het rapport zou opgenomen worden in schoolboeken.”)

Advertentie

Ook de reactie door de Joodse gemeenschap in België wordt in het rapport opgenomen: “België erkent eindelijk zijn verleden”, aldus een vertegenwoordiger van de Council of Jewish Organizations.

Samenvatting, achtergrond, reacties en commentaar allemaal in 738 woorden… Il faut le faire.

Link naar WikiLeaks artikel: http://cablesearch.org/cable/view.php?id=07BRUSSELS531