Antwerps schepencollege “Thorarol kan na 70 jaar terug naar Joodse gemeenschap”

Teruggave beklonken op het stadhuis Foto: John Moussiaux

Tijdens een bijzondere persconferentie in het Antwerpse stadhuis lichtten burgemeester Patrick Janssens (sp.a.) en schepen van erfgoed en van erediensten, Philip Heylen (CD&V), de plannen toe van het stadsbestuur met betrekking tot de thorarol die ruim 70 jaar lang in de stadsarchieven zat opgeborgen.

Bij aanvang van de Jodenvervolging in 1941 bracht een lid van de Joodse Gemeenschap de Thorarol ter bescherming onder bij de toenmalige stadsbibliotheek. Deze werd na de oorlog echter niet opgehaald en bleef bewaard in de erfgoedbibliotheek Hendrik Consciense.

Ondanks het feit dat het gaat om een belangrijk deel van het cultureel erfgoed van de stad, zal de thorarol worden teruggegeven aan de Joodse gemeenschap. Ook al weten we tot op vandaag niet precies van welke Joodse gemeente (de Machsike Hadas of de Shomre Hadas) de thorarol afkomstig is en wie de originele eigenaar was.

Beide Joodse gemeenten hebben een onderling akkoord gesloten om de rol te delen. Het stadsbestuur heeft het over een ‘historisch akkoord’. De bestuurders van beide Joodse gemeenten waren aanwezig op de persconferentie, dhr. Pinkhas Kornfeld van Machsike Hadas en dhr. Laurent Trau voor Shomre Hadas.

Wij komen uitvoerig terug op deze zaak in de volgende editie van Joods Actueel.