Onderzoek: Palestijnen willen geen tweestaten oplossing en geen vrede


Op de Nederlandse website hoeiboei verscheen onlangs volgend artikel. Uit een onderzoek onder 1008 Palestijnen op Westoever en in Gaza door Dr. Nabil Kukali van het Palestinian Center for Public Opinion, blijkt dat de overgrote meerderheid geenszins van plan is  om het recht op terugkeer op te geven.

Op de vraag: ‘Vindt u dat Palestijnen in ruil voor een onafhankelijke staat en een vredesverdrag met Israel hun aanspraak op terugkeer, waar Israel nooit mee zal instemmen, moeten opgeven?’ stemde 89,9% van de respondenten in met ‘nee, dat moeten we nooit doen, ook als er dan geen vredesverdrag komt’. Slechts 6,8% antwoordde met ‘ja’.

Op de vraag ‘in het geval dat de Palestijnse leiders zouden afzien van het recht op terugkeer in ruil voor financiële compensatie, zou u dat accepteren of afwijzen?’ zou 89,5% dat afwijzen. Slechts 7,3% zou daarmee wel akkoord gaan.  Het onderzoek vond plaats tussen 4 en 18 oktober dit jaar.

Commentaar Sam van Rooy: “Het zogenaamde ‘recht op terugkeer’ bestaat niet. Er bestaat slechts een niet-bindende resolutie van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (194 – 11 december 1948), waarin wordt gesproken over terugkeer op voorwaarde dat de vluchtelingen in vrede met Israel willen leven, en over eventuele compensaties

De Palestijnse Autoriteit – u weet wel, die club van Abbas, die de Holocaust een “zionistische fantasie” heeft genoemd – claimt echter een ‘recht op terugkeer’ voor alle vluchtelingen van 1948 én al hun nakomelingen (!), wat vandaag ongeveer 5 miljoen Arabieren betreft. (Overigens heeft Israël in 1949 aangeboden 100 000 vluchtelingen te laten terugkeren, maar dat aanbod is toen door de Arabische wereld resoluut afgewezen.)

Advertentie

De recht op terugkeer-claim van de PA heeft dus als doel om – naar islamitisch gebruik – Israël op demografische wijze te vernietigen. En het recente onderzoek waarvan sprake wijst dus uit dat een overgrote meerderheid van de Arabieren in de Palestijnse gebieden (ca. 90 procent) dat ‘recht’ nooit wil opgeven, zelfs niet in ruil voor een onafhankelijke staat en vrede. Confronterend, maar het hoeft niet te verbazen, daar uit hetzelfde onderzoek blijkt dat bijna alle Arabieren in de Palestijnse gebieden (ca. 90 procent) de corrupte leugenaar en dubbele tong Yasser Arafat missen.

Yasser Arafat, die in het Westen over ‘vrede’ sprak maar tegen zijn Arabische toehoorders onder luid gejuich het tegenovergestelde predikte, en eind jaren tachtig zei: “De Palestijnse baarmoeder is mijn beste wapen.” De Arabieren hebben dat blijkbaar goed begrepen.

Een andere recent onderzoek, eveneens uitgevoerd door het Palestinian Center for Public Opinion, toont aan dat niet minder dan 73 procent van de Arabieren in de Palestijnse gebieden het eens is met walgelijke stellingen uit het handvest van Hamas, zoals deze: “The Day of Judgment will not come about until Muslims fight the Jews, when the Jew will hide behind stones and trees. The stones and trees will say O Muslims, O Abdulla, there is a Jew behind me, come and kill him. Only the Gharkad tree, would not do that because it is one of the trees of the Jew.”

Nog meer Arabieren in de Palestijnse gebieden (80 procent) zijn het eens met deze stelling:
“For our struggle against the Jews is extremely wide-ranging and grave, so much so that it will need all the loyal efforts we can wield, to be followed by further steps and reinforced by successive battalions from the multifarious Arab and Islamic world, until the enemies are defeated and Allah’s victory prevails.”

Het moge duidelijk zijn dat het Midden-Oostenconflict in essentie absoluut niet ingewikkeld is: zolang de islam preponderant is in het Midden-Oosten, zijn Israël en de Joden niet veilig. Gevolg: laten de moslims hun jihadistische en genocidale intenties varen en leggen ze hun wapens neer, dan is er vrede in het Midden-Oosten. Legt Israël zijn wapens neer, dan wordt het van de kaart geveegd.

Het is een ongelooflijke gotspe dat de zogenaamde ‘Palestijnen’, het speerpunt van de islamitische wereld tegen de Joden en de meest gepamperde bevolkingsgroep op aarde, een uniek vluchtelingenstatuut heeft – vrijwel volledig volgens de perverse erfbaarheidswensen van de PLO – én een aparte vluchtelingenorganisatie, de UNRWA, met 30 000 tewerkgestelden (bijna allemaal ‘Palestijnen’).”