Binnenkort ook onderzoek bij Gentse en Antwerpse jongeren over antisemitisme


Er komt nu ook een onderzoek dat peilt naar de graad van antisemitisme bij jongeren in Antwerpen en Gent. Dat bevestigde het kabinet van Vlaams minister van Onderwijs Pascal Smet aan de Antwerpse schepen voor jeugd, Leen Verbist (sp.a).

Het was Antwerps gemeenteraadslid Claude Marinower, fractievoorzitter voor OpenVLD in de gemeenteraad, die al enkele maanden geleden de kat de bel aanbond, nadat een eerdere studie in Brussel een ontrustwekkende graad van antisemitisme vaststelde bij Brusselse jongeren, vooral moslims.

Het JOP-onderzoek (Jeugd Onderzoek Platform) werd geleid door Mark Elchardus, Vlaams hoogleraar sociologie aan de Vrije Universiteit Brussel, en veroorzaakte heel wat ophef bij de bekendmaking ervan.

Marinower vroeg reeds in juni aan toenmalige schepen De Coninck of er geen mogelijkheid bestond om een vergelijkbaar onderzoek te laten uitvoeren in Antwerpen. Hij herhaalde de vraag deze week opnieuw, naar aanleiding van de internationale Holocaust herinneringsdag en kreeg volgend antwoord.

Antwoord van schepen Verbist:
“Het kabinet van de minister bevestigt mij dat er intussen een specifieke JOP-monitor (JOP = Jeugd OnderzoeksPlatform) besteld is, die tegen einde 2012 zal klaar zijn. Deze monitor gaat specifiek over Antwerpen en Gent en behandelt een brede waaier van thema’s. Zoals in de Brusselse studie zal er ook gepeild worden naar gevoelens van anti-semitisme.”

Claude Marinower
Advertentie

Marinower reageerde met “gunstige verbazing” zo verklaarde hij tegen de redactie van Joods Actueel. “Na de zomer werd het hierover wat stil, ik ben dus blij dat er nu effectief opdracht is gegeven voor de studie”.
We vroegen de fractieleider voor OpenVLD of hij verwacht dat de resultaten in Antwerpen en Gent gelijkaardig zullen zijn aan die in Brussel. Marinower: “Het is gekend dat een deel van de moslimgemeenschap niet de beste gevoelens heeft voor de Joodse gemeenschap”.

Los daarvan: “Ik ben ervan overtuigd dat het ‘ouderwetse extreem-rechts antisemitisme’ en het ‘nieuwe antisemitisme’ (waar kritiek op Israël gebruikt wordt om antisemitisch te zijn) nog leeft”

Uit het Brusselse onderzoek bleek dat de helft van de ondervraagde moslimjongeren antisemitisch was en positief antwoordde op volgende stellingen:

Kloppen deze uitspraken:
– Joden willen alles domineren
– De meeste Joden denken dat ze beter zijn dan andere mensen
– Wanneer je met een Jood zaken doet, moet je extra alert zijn
– Joden hitsen op tot oorlog en geven steeds anderen de schuld

Naast 50% bij moslims antwoordde ook 10 % van de autochtone jongeren positief op deze vragen.