Afikim Israël, een nieuwe horizon voor kinderen in moeilijkheden

Afikim is een Israëlische vzw die minderbedeelde kinderen een helpende hand biedt. De organisatie heeft in tal van landen zogenaamnde ‘vriendenkringen’ uitgebouw die lokaal geld ophalen, ook in België.

Als Moshé Levkovitch, de directeur van de organisatie Afikim, me in zijn kantoor in het centrum van Jeruzalem ontvangt en daarmee ingaat op mijn vraag om zijn organisatie aan me voor te stellen, zijn Tikun Olam (herstel van de wereld) en Avodat Kodech (een heilig werk van zeer grote waarde) de eerste termen die hij tijdens ons gesprek gebruikt. “We willen hen bij wijze van spreken beter leren hoe vis te vangen dan hen elke week vis te geven in een liefdadigheidscentrum”, vertelt Levkovitch.

Afikim werd drie jaar geleden opgericht in de schoot van de Hanel-stichting. Dat is een stichting van overlevenden van de Shoah in Parijs die zelf kinderloos zijn (Shemco en Gisèle Hanel). De organisatie wil een gepast antwoord formuleren op diverse facetten in de opvoeding van het kind in moeilijkheden en dat vraagt een professionele begeleiding van kinderen tot aan de adolescentie. Het streefdoel is uiteindelijk dat deze kinderen geslaagde burgers en leiders worden in Israël. De drie pijlers waarop dit werk rust zijn de schoolse ondersteuning, het versterken van de ouderlijke omgeving en een verrijkende opvoeding met waarden.

Het aantal kinderen dat in armoedige omstandigheden leeft, is door de belabberde economische situatie enorm gestegen. Men spreekt in Israël over 890.000 kinderen die onder de armoedegrens leven en van 390.000 kinderen die gevaar lopen in de jeugdcriminaliteit te verzeilen. De meeste kinderen beëindigen hun lessen om 13.00 uur en op dat moment neemt Afikim een aantal taken waar. Er wordt een maaltijd aangeboden gevolgd door een naschoolse ondersteuning. Vanaf het eerste leerjaar krijgen deze leerlingen zes jaar lang deze begeleiding.

Directeur Lefkovitz in gesprek met Joods Actueel
Advertentie

“We schakelen geen vrijwilligers in omdat die vaak wel van goede wil zijn maar niet over de vereiste kwalificaties en motivaties beschikken”, aldus directeur Levkovitch.

De professioneel biedt het kind een taalondersteuning Hebreeuws, Engels en wiskunde gedurende vier dagen per week. De ouders worden eveneens in het project ingeschakeld. Zij komen vaak uit Ethiopië en de voormalige Sovjet-Unie en hebben bijgevolg onvoldoende kennis van het Hebreeuws.

Soms gaat het om éénoudergezinnen die via Afikim een wekelijkse opleiding krijgen om hun kinderen te helpen en om het gezinsleven beter te organiseren, alsook om hun aanpassing en integratie in de moderne Israëlische maatschappij te bevorderen. Ouders die de cursussen regelmatig bijwonen, ontvangen in ruil daarvoor een bon om de aankoop van basisvoedsel voor hun gezin te vergemakkelijken.

Elke week kunnen de kinderen via Afikim ook muziek- en theaterlessen volgen of deelnemen aan een cursus politieke vorming, een computeropleiding of sportactiviteiten. Dat stelt hen in staat om hun gezichtsveld te verbreden en om hun verborgen talenten te ontdekken. De opdracht die Afikim zichzelf stelt, is om deze kinderen en hun ouders de kans te bieden om aan de armoedige en onveilige situaties te ontsnappen en productieve persoonlijkheden te ontwikkelen die hen in staat stelt om succes te boeken binnen hun arbeidsomgeving.

Directeur Levkovitch legt ook uit waarom de organisatie werd opgericht: “We werken met een team dat bestaat uit mensen die jarenlang ervaring opdeden in het sociale werk met Meir Panim. Daar verdeelden ze maaltijden onder duizenden Israëli’s. Het zijn die mensen die inzagen dat het onvoldoende was om maaltijden aan arme mensen te bezorgen maar dat ze ook iets moesten ondernemen om de vicieuze cirkel te doorbreken waarin deze kinderen opgesloten zitten”.

De vereniging is momenteel werkzaam in Jeruzalem, Kiryat Malachi en Kiryat Shmona. Elk centrum ondersteunt veertig kinderen (twintig per groep) en hun ouders. Elk jaar wordt er een extra categorie aan toegevoegd en dat zal voor een exponentiële groei van het aantal deelnemers zorgen. Veel steden en gemeenten willen graag dat er ook een Afikimafdeling in hun gemeente komt en zijn op zoek naar fondsen die het voor hen mogelijk maken om dit project verder te ontwikkelen. Ruby Rivlin, de voorzitter van de Knesset, zei tijdens zijn bezoek aan Kiryat Malachi Afikim in het begin van dit jaar dat Afikim als model kan dienen voor anderen en dat hij hierover de Knesset zou toespreken.

Rabbijn Bakshi Doron zei: “Mijn beste vriend Moshé Levkovich is onafgebroken bezig met het volbrengen van chesed-activiteiten (caritatieve activiteiten). Ik ben ervan overtuigd dat onderwijs essentieel is en een echte investering in de toekomst van deze kinderen”.

Advertentie

Ondertussen ontstaan over gans de wereld Afikimsteunpunten: in Zwitserland, Frankrijk, de VS, Engeland en onlangs ook in Antwerpen. De Parijse rabbijn Josy Eisenberg, bekend van Antenne 2, is voorzitter van de Vrienden van Afikim in Frankrijk en hij verklaarde: “Enkel het zorgen voor educatieve mogelijkheden voor diegenen die daarvoor de kans niet krijgen omwille van hun familiale omstandigheden is zinvol. Het is de enige manier waarop ze burgers kunnen worden die Israël in de toekomst nodig heeft. Het is de enige manier waarop deze kinderen zich kunnen bevrijden van de sociale achterstand waarin ze geboren werden. Kennis en studie zullen zorgen voor vrije onafhankelijke mensen die op hun beurt in staat zullen zijn om de waarden van het Jodendom door te geven en op hun beurt hun broeders in nood te helpen”.

Steun
Er is een resem aan mogelijkheden om giften aan Afikim te personaliseren, zoals het schenken van warme maaltijden, lessen, schoolmateriaal en onderhoud ervan, vakantiekolonies en bar/bat mitsva’s. Er zijn via internet contactmogelijkheden tussen de Israëlische kinderen en de Joodse jeugd waar ook ter wereld. Een tweetal jaar geleden bracht de Antwerpse Tachkemonischool trouwens een bezoek aan Kiryat Malachi. Aarzel niet om contact op te nemen met Sylvia Amiel in Antwerpen die actief is voor Afikim België. Zij zal blij zijn om u de nodige bijkomende inlichtingen te verschaffen en u tonen hoe u deze prachtige en dynamische organisatie kan helpen.

http://www.afikim.org

Rechov Jabotinsky 44, Postbus 4102
91041 Jeruzalem
Tel : 972 73 223 3000
Fax : 972 2 563 0007
mail: office@afikim.org

France: 48 rue Lafitte – 75009 Paris
Tel: 06 243 89 180
mail: judith@afikim.org

Suisse
Westrstrasse 45 – 8036 Zurich
tel: 41 444 6222 800
mail: swiss@afikim.org

België: Sylvia Amiel
Berchem
Tel: 0475/28.63.19


(Tekst voor Joods Actueel door Jean-Michel Ryckner en Sabrina Agman)