Meeste Arabieren zijn er trots op om Israëli te zijn

Uit een enquête blijkt, dat meer dan de helft van de Israëlische Arabieren er trots op zijn burgers te zijn van de Joodse staat, en de meesten willen zelfs de IDF sterker maken. Deze resultaten verschillen wel sterk van de lasterlijke berichten in de media over de Israëlische ‘apartheid’.

Als je alleen maar zou luisteren naar de belangrijke media en Israël’s vele tegenstanders, zou je kunnen denken dat de Joodse staat een afschuwelijke plaats is voor Arabieren om te wonen en ze er worden onderdrukt, en dat Arabieren niets liever willen dan Israël vervangen door hun eigen Palestijnse staat.

Maar als je de moeite neemt om naar de Arabieren zelf te luisteren (wat de media liever vermijden), komt er een geheel ander beeld naar voren.
Volgens de onlangs gehouden Democracy Index 2011 enquête van het Israel Democracy Institute, zijn bijna 53 procent van de Israëlische Arabieren er ’trots op Israëli’s te zijn’. Slechts 28,3 procent antwoordde, ‘helemaal niet trots’ te zijn om een Israëli te zijn.

Deze cijfers geven een heel ander beeld dan al die kritiek, dat Israël een een apartheidsstaat zou zijn die de Arabische bevolking discrimineert en onderdrukt.

Alexander Yakobson, die opinie-artikelen schrijft voor de linkse Israëlische krant Ha’aretz, zei dat hij eens aan een groep Britse journalisten vroeg of 45 procent van de katholieken in Noord-Ierland al dan niet bereid zou zijn om te zeggen dat ze ‘er trots op zijn dat ze Brits zijn’. (In het jaar dat Yakobson zijn onderzoek uitvoerde zei 45 procent van de Arabieren, dat ze er trots op waren een Israëli te zijn).
Yakobson vertelde dat een van de journalisten hem zei: ‘Ik geloof niet dat 45 katholieken in Noord-Ierland bereid zijn om dit te zeggen, laat staan ​​45 procent”

Advertentie

Het was misschien nog verrassender, dat in de 2011 Democracy Index de grootste groep Israëlische Arabieren (45 procent) geloven dat het ‘belangrijk of zeer belangrijk’ is om de militaire macht van Israël te vergroten. Slechts 29 procent dacht het tegenovergestelde. Dat zijn interessante cijfers, afkomstig is van een bevolking die het slachtoffer zou zijn van het Israëlische ‘bezettingsleger’.

Helaas zijn de enige Israëlische Arabieren die de pers halen, degenen die de Joodse staat aanvallen met beschuldigingen van mensenrechtenschendingen.
Ryan Jones
Bron: Israeltoday