‘Belgische’ brandweerwagen voor Carmelwoud in Israël

Een jaar na de vreselijke brand die het woud van de Carmel in het noorden van Israël vernietigde werd een brandweerwagen, geschonken door de Belgische en Luxemburgse vrienden van Keren Kayemeth Le’Israel (KKL), officieel in dienst genomen tijdens een plechtigheid eind januari 2012.

Deze brandweerwagen maakt deel uit van een wagenpark van dertien die door de KKL wereldwijd werd geschonken. Deze zullen in de bergachtige streek van Galilea worden ingezet. De woudbeheerders aldaar wezen op het belang van de bossen in Noord-Israël en meer bepaald in het Carmelgebergte waar in 2010 vierenveertig mensen het leven lieten en 3.500 hectare bos en garrigue (landschap met doornig struikgewas) in rook opging.

In een persbericht schreef de organisatie: “Dankzij onze vrienden zal de Carmel opnieuw groen worden, en ook al duurt het wellicht nog tientallen jaren, ooit zal het gebied zijn prachtige en imposante bossen terugkrijgen. Wij maken van de gelegenheid gebruik om iedereen te bedanken die bijdroeg bij de realisatie van dit mooi project.”

www.kkl.be