Ook in Israël ‘grote opruimdag’ voor een beter milieu

url

Miljoenen mensen over de ganse wereld zullen op 9 september hun leefomgeving opruimen tijdens de jaarlijkse ‘Clean Up the World’-dag. In Israël neemt milieu-organisatie KKL het voortouw.

Deze opruimdag is een wereldwijd initiatief van de organisatie ‘Clean Up the World’ die in 1993 in Australië werd opgericht en ondertussen door de Verenigde Naties is erkend. Vandaag is het zowat de grootste milieuorganisatie ter wereld.

In Israël wordt de ’Clean Up Day‘ geleid door Keren Kayemet LeIsrael-Joods Nationaal Fonds (KKL-JNF), de grootste Joodse milieuorganisatie die actief is in het beheer van bossen, openbare ruimtes en lokale gemeenschappen.
Dit jaar schat men dat 200.000 vrijwilligers in Israël zullen deelnemen aan de opruimingsactie, in samenwerking met plaatselijke en regionale raden, regeringsorganisaties en scholen.

Er worden opvoedkundige activiteiten georganiseerd van de Negev tot in Galilea en dit voor alle Israëlische bevolkingsgroepen: Joden, Arabieren, Christenen, Bedoeïenen en Druzen. Er komen geïntegreerde activiteiten voor Joodse en Arabische schoolkinderen en voor mensen met een fysieke of geestelijke beperking.

Advertentie

Voor het eerst zullen ook integratiecentra voor immigranten uit Ethiopië deelnemen aan de actie. De vrijwilligers krijgen voorafgaandelijk een korte uitleg, ze worden gratis naar de op te ruimen plekken gebracht en krijgen naast een petje, een T-shirt en handschoenen ook drie vuilniszakken in verschillende kleuren om selectief opruimen van organisch afval, papier en plastiek mogelijk te maken.