Koning Boudewijn, prins Filip, Louis Michel, Didier Reynders e.a. plantten reeds boom bij JNF in Israël

Volgens minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders is de pers vooral op zoek naar controverse in de zaak over de boomplanting van prins Laurent in Israël. En dat blijkt nu ook te kloppen. Op hun website plaatste de Belgische afdeling van het KKL een video waarin we verschillendeBelgische prominenten zien die een boom aanplanten.

Ook buitenlandse leiders plantten er een boom zoals de Duitse Bondskanselier Merkel en de voormalgie paus Benedictus XVI

In de krant De Standaard reageer minister-president Peeters als volgt:

“Het is een gebruik dat staatshoofden en regeringsleiders bij hun bezoek een boom planten in een ceremonie van het Joods Nationaal Fonds, hiermee betuigt men respect aan het ontstaan van de staat Israël, waartoe het Fonds met het actief bebossen van Israël heeft bijgedragen.”

De minister-president liet ook weten dat het bos waar hij een boom heeft geplant zich niet op controversieel gebied bevindt.

Advertentie

Waarom gingen zij prins Laurent voor?

Dat ook koning Boudewijn en later kroonprins Filip het werk van het JFN-KKL met een symbolische boomplantactie ondersteunden is niet verwonderlijk. Zelfs Louis Michel (MR) nu niet bepaald een Israëlfan weet toch  het werk van het Joods Nationaal fonds naar waarde te schatten. Verwonderlijk is dat niet want zij begrepen dat Israël het voorbeeld is op het gebied van milieubeleid.


Het verdwijnen van het regenwoud op onze planeet is een feit. De dramatische gevolgen ervan, de opwarming van de aarde, luchtvervuiling, smogalarm zijn ondertussen al merkbaar, ook bij ons. En toch kan het ook anders, KKL bewijst het.  Woestijnen kunnen terug bebost worden!
Vanzelfsprekend komt een beter milieu ten goede aan alle burgers ongeacht hun achtergrond. Net zoals de zon in het Heilig Land voor alle Israëli’s schijnt komt er ook zuiver water uit de kraan voor alle burgers zonder aanziens des persoons. En in het land profiteren ze allemaal Joods of Arabisch van de schitterende resultaten die de milieu-organisatie neerzet door druppelbevloeing van landbouwgewassen. Een Israëlische landbouwtechnologie die nu versneld wereldwijd wordt ingevoerd.

Dat uitgerekend Groen, bij monde van Eva Brems, deze milieu-organisatie beschuldigt van segregatie zegt alles over haar obsessies die niets met het milieuprogramma  te maken hebben. Want Israël is het enige land ter wereld waar de afgelopen honderd jaar de beboste oppervlakte is toegenomen. Dat komt natuurlijk niet omdat het JFN zich bezighield met aanklagen van buitenlandse racistische situaties zoals  bijvoorbeeld dat ons land nog steeds niet in regel is met verblijfplaatsen voor Roma’s op doortocht maar omdat de milieubeweging in Israël zich bekommerde om de echte binnenlandse milieuproblematieken.