Terry Davids, directeur van Joods Actueel feliciteert prins Laurent met boomplantactie

Obama plantte enkele maanden nog een boom in Israël voor het JNF
Obama plantte enkele maanden geleden nog een boom in Israël

Terry Davids, de dochter van Louis Davids, de hoofdredacteur van het voormalige Belgisch Israëlitisch weekblad, laat weten opgetogen te zijn met het bezoek van Prins Laurent aan Israël deze week. “Hiermee toont de prins zijn betrokkenheid en respect voor de Joodse staat én het milieu”.

“De prins heeft begrepen dat Israël toonaangevend is op het vlak van milieubeheer en dat JNF dat doet met het volste respect voor de Arabische bevolking, ondanks wat mevrouw Brems van Groen moge beweren.”

Israël kreeg vorig jaar een onderscheiding van zowel de Verenigde Naties als van de OESO waarbij het land de “absolute wereldleider in waterbeheer genoemd wordt” aldus de Joods Actueel directeur die erop wijst dat juist het JNF ook buitengewoon actief is op het gebied van waterzuivering en waterbeheer.

“Op radio 1 in het programma de ochtend werd ik geconfronteerd met een uitleg die niet alleen voorbijgaat aan de milieuprestaties waar de partij van mevrouw Brems een puntje aan kan zuigen, maar die bovendien niet van veel inzicht getuigt”, aldus Davids die daarvoor de volgende argumenten aanhaalt:

“Mevrouw Brems maakt een amalgaam wanneer ze spreekt over het afbreken van een bedoeïenendorp en de aanplanting van bossen in een woestijnachtig gebied. De beslissing om een illegaal gebouwd dorp (lees tentenkamp) waar bedoeïenen in onwaardige levensomstandigheden verbleven te  ontruimen is een politiek genomen beslissing daar heeft een milieuorganisatie in de verste verte niets mee te maken.

Advertentie

“Het verwijt aan het adres van de Israëlische milieuvereniging dat ze segregatie nastreeft  – met een verwijzing naar Zuid-Afrika – is lasterlijk. Brems heeft duidelijk moeite met het bestaan van de staat Israël en grijpt elke gelegenheid aan om het land in een slecht daglicht te stellen, ook nu met een controverse versie die er geen is. JFN- KKL realiseert ook gezamelijke projecten van en voor beide bevolkingsgroepen.”

“Dat Eva Brems insinueert dat de prins, maar ook voormalig premier Leterme en Vlaams minister-president een boom zouden geplant hebben op de plaats van een bedoeïnendorp is een loopje nemen met de waarheid. Haar uitspraak “dat je met Israël, zelfs als het over bomen gaat, moet oppassen” brengt haar ware motivatie duidelijk aan het licht.