Vice-premier Milquet geeft uitleg over plannen bestrijding Jodenhaat

“In opvolging van een eerste vergadering enkele weken geleden op het kabinet van Binnenlandse Zaken, hebben de minister van Justitie, Annemie Turtelboom, en Vice-premier en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke kansen Joëlle Milquet, gisterenavond de vertegenwoordigers van de joodse gemeenschappen van België ontvangen. Ze hebben hen een reeks voorstellen gedaan over een versterkte strijd tegen het antisemitisme in ons land” aldus een persbericht van het kabinet van minister Milquet naar aanleiding van deze ontmoeting.

Volgens de mededeling zijn er tijdens de ontmoeting de volgende afspraken tot stand gekomen:

De ‘waakcel antisemitisme’ wordt versterkt en zal voortaan gestuurd worden door twee vertegenwoordigers van de minister van Binnenlandse Zaken en van Justitie.

De samenstelling van die cel zal gewijzigd worden, zodat ook verantwoordelijken van hoog niveau van de politie, Justitie, de leiding van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding en van de joodse gemeenschap er in zullen zetelen. Deze cel zal er op gericht zijn informatie uit te wisselen, klachten op te volgen, preventie uit te tekenen, de banalisering van de feiten tegen te gaan, en de officiële, morele en juridische veroordeling van dergelijke feiten te verzekeren.

De cel zal driemaandelijks bijeenkomen, een eerste maal op 25 april 2012.

Advertentie

Tijdens de ontmoeting werden meteen 5 prioriteiten vastgelegd voor de werking van de cel: het invoegen van een onderdeel ‘strijd tegen antisemitisme’ in de basis- en voortgezette opleiding van de federale politie; de versterking van het systeem van de referentie-magistraten en de aanduiding van referentie-politieagenten; de verbetering van de behandeling van klachten; de eventuele opname van racistische beledigingen in het geheel van wangedragingen zoals die gedefinieerd staan in de wetgeving op de administratieve sancties; de invloed van de internationale actualiteit.