André Gantman vindt uitspraken over joodse lobby niet kunnen

Een opgemerkt interview vanmorgen op Radio 1. In het programma ‘de ochtend’ wilde presentatrice Lisbeth Imbo weten van minister van Justitie Turtelboom of die niet gezwicht was voor “de druk van de Joodse lobby”. Ze had het ook over onze hoofdredacteur en andere leden van de Joodse gemeenschap waarbij ze verwees naar “Michael Freilich en dat soort mensen…”.

De minister reageerde verbaasd en vroeg: “Wat is dat nu?” en toen de presentatrice maar bleef aandringen maakte minister Turtelboom zich ook kwaad: “het is onze verdomde plicht om daarmee bezig te zijn” pareerde ze.

De Antwerpse jurist en publicist André Gantman, zelf joods, reageert scherp op de uitspraken. U kan de uitspraken in kwestie hier beluisteren en de reactie van Gantman hieronder lezen:
[audio:/wp-content/uploads-pjact001/2012/03/il_lj.mp3]

André Gantman

Advertentie

In het programma De Ochtend van vandaag heeft Lisbeth Imbo zich tijdens een vraaggesprek met Minister van Justitie Annemie Turtelboom  ontpopt tot een volgelinge van Karel De Gucht. Die kreeg tijdens een interview met haar op 2 september 2010de vrije loop om zijn giftige pijlen te richten tegen de machtige ‘Joodse lobby’. Hij kreeg toen welteverstaan geen enkel weerwerk van de presentatrice, nu weten we ook waarom.

Minister van Justitie Turtelboom  heeft samen met haar collega Milquet maatregelen aangekondigd in de strijd tegen het antisemitisme ingevolge een reeks incidenten waarop  niet daadkrachtig werd gereageerd in het bijzonder door het Centrum Gelijke Kansen.

Herhaaldelijk verwees Imbo uitdrukkelijk naar de ‘druk van de Joodse lobby ‘en naar ‘ Michael Freilich en dat soort mensen’  tav de Minister van Justitie ‘kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen in Antwerpen’.

Het is heel duidelijk dat Imbo zich gedroeg als een militante en niet als een journaliste; de gebruikte bewoordingen zijn immers heel zwaar beladen. Is het voor de Joden thans verboden om zich daadwerkelijk en wettelijk tegen het antisemitisme onder welke vorm  dan  ook te   verdedigen en aan te klagen zoals recent terecht nog gebeurd door andere minderheidsgroepen?

De houding van Lisbeth Imbo past perfect binnen de dialectiek  ‘van de Joden hebben lange tenen’ en daarenboven moet ik met afschuw  vaststellen dat VRT ankers aangetast zijn – misschien beseffen zij het zelf niet – door het zg. ‘antisemitisme light’  dat voorhoudt dat wie, in casu de Minister van Justitie, zich inzet tegen het antisemitisme verdacht wordt gemaakt van te dansen naar de pijpen van de Joden: de aloude mythe van de ‘Protocollen van de Wijzen van Sion’ heeft zo te zien diepe en giftige wortels geschoten in de hoofden van velen.

De VRT heeft trouwens de laatste jaren meermaals goed gescoord op de anti-joodse hitparade. De reactie van het management is tot op heden steeds lauw, afwijkend of ontkennend geweest. Niet te verwonderen dus dat Lisbeth Imbo  nogmaals de openbare omroep een slechte dienst bewijst.

Benieuwd of het CGKR zal reageren; immers de door haar  gebruikte  bewoordingen  passen perfect binnen de wet Moureaux die de stigmatisering van bevolkingsgroepen  “dat soort mensen” strafbaar stelt.

Advertentie

André Gantman
Jurist en publicist