Onderzoekster zoekt Joods Actueellezers voor diepte-interview

Hannah Vanrintel studeert communicatiewetenschappen aan de VUB en koos als onderwerp voor haar masterthesis de representatie van het Israëlisch-Palestijns conflict eind 2008 in de pers en de receptie van deze berichtgeving bij de lezers.

Daarvoor analyseert ze momenteel alle artikels in verband met het conflict die in 2009 in Joods Actueel verschenen en vergelijkt deze met soortgelijke artikels uit de niet-Joodse pers in ons land. Ze wil deze artikels zowel aan Joods Actueellezers voorleggen als aan personen die Joods Actueel niet lezen.

“Het lezen van Joods Actueel is geen doorslaggevende factor, omdat de houding van de respondenten niet alleen door de media maar ook door persoonlijke ervaring, politieke overtuigingen enzovoort kunnen bepaald zijn. Toch lijkt het mij interessant om te zien of er opvallende verschillen zijn tussen deze groepen” aldus de studente tegen onze redactie. De keuze voor dit onderzoek komt naar eigen zeggen vanuit haar persoonlijke interesse voor deze materie.

Het vinden van niet-Joods Actueel lezers is natuurlijk eenvoudiger daarom dat de studente een oproep doet aan een zestal Joodse Joods Actueellezers om aan een diepte-interview over dit onderwerp deel te nemen. Wie daaraan wil meewerken kan contact opnemen met de studente per email: hannah.vanrintel@gmail.com

Advertentie

Praktische informatie: het interview neemt een uur in beslag en kan op een locatie naar keuze van de deelnemer in Antwerpen of in Brussel doorgaan. Absolute anonimiteit en respect voor de privacy van de participanten wordt geboden.