Burgemeestersstrijd in Londen, Ken Livingstone krabbelt terug

Ken Livingstone was maanden aan de slag als presentator op het Iraanse PRESS-TV

Enkele dagen voor hij Joodse leiders en kiezers zou ontmoeten probeert kandidaat-burgemeester Ken Livingstone de plooien glad te strijken rond de commotie die vroegere uitspraken van hem veroorzaakten.

Livingstone stond een exclusief interview toe met de Jewish News waarin hij verklaarde niet akkoord te gaan met de uitspraken van de invloedrijke Sheikh Yusuf al-Qaradawi over terreuraanvallen. Nochtans had hij dit prominent lid van de Egyptische moslimbroederschap in 2004 nog omhelsd en verwelkomd in de City Hall. Sindsdien bleef Livingstone de Sheikh door dik en dun steunen. Ook al sprak dit heerschap een fatwa uit om de acties van zelfmoordterroristen te legitimeren, is hij een groot voorstander van vrouwenbesnijdenis (“dat is beter voor hun gezondheid”) en heeft hij een afkeer van homo’s die wat hem betreft best “aan de hoogste boom mogen worden opgehangen”.

Livingstone’s toespraak in een aan Hamas gelieerde moskee op 21 maart 2012 – waarin hij zowat beloofde van Londen een kalifaat te maken als hij de verkiezingen wint – deden niet alleen bij de Joodse gemeenschap, nogal wat wenkbrauwen fronsen.

Ken Livingstone lijkt nu gas terug te nemen. “Ik wil duidelijk stellen dat ik tegen zelfmoordaanslagen ben in Israël of om het even waar. Ik ben tegen geweld. Ik denk overigens dat we dit debat vier jaar terug al gevoerd hebben bij de vorige burgemeestersverkiezingen. Wat mensen nu willen weten is hoe we de moeilijke tijden voor alle Londenaars best doorkomen.”

Op een directe vraag of hij tegen de vergoelijkende uitspraken van al-Qaradawi is over aanslagen in Israël, zei hij: “Ja. Ik heb nooit beweerd het met al zijn standpunten eens te zijn. Ik wil dat er een eind komt aan alle geweld en ik wil een vreedzame onderhandelde regeling waarin Israëli’s en Palestijnen een toekomst kunnen bouwen op voet van gelijkheid.”

Advertentie

Voor sommigen is het misschien een ontgoocheling, maar niet verrassend, dat hij weigerde te antwoorden op de rechtstreekse vraag of hij zich niet eerder had moeten verontschuldigen toen hij Oliver Finegold van de Evening Standard, een Joodse journalist, in 2004 had vergeleken met een bewaker van een concentratiekamp.

“Ongetwijfeld valt te argumenteren dat ik dit vroeger had moeten doen maar ik denk dat we het echt over Londen moeten hebben, ook het Joodse Londen en in het hier-en-nu naar de toekomst moeten kijken.” Het is duidelijk dat hij niet graag herinnerd wordt aan dit incident waarvoor hij zelfs vier weken als burgemeester werd geschorst.

Over het feit dat hij op de door Iran gesponserde Press-TV een show hostte en geld aanvaardde van deze omroep kwam evenmin een woord van spijt. Verder verwierp hij de klacht van zijn rivaal Boris Johnson die een week terug had verklaard dat hij gemeenschappen tegen elkaar opzette vanuit electorale motieven. “Integendeel, mijn ontmoeting met Joodse aanhangers van Labour is onderdeel van mijn voortdurend engagement.”

“Eén resultaat van mijn hecht engagement met Joodse Londenaars is dat de conservatieve Tories er weliswaar van uitgaan goede relaties te onderhouden met de Joodse gemeenschap maar daar is in hun verkiezingsmanifest niets van terug te vinden, geen enkele vermelding. Mijn verkiezingsprogramma bevat duidelijke engagementen naar de Joodse bevolking inzake hun cultuur en het veiligheidsbeleid. Ik wil eenheid en dialoog aanmoedigen. Ik wil de stad samen houden.”

Hij ontkende met klem de suggestie dat hij in het verleden had beweerd dat Joden toch niet voor hem stemmen omdat ze rijk zijn. “Mocht ik geloven dat Joodse mensen niet voor Labour stemmen dan zou ik geen ganse avond gespendeerd hebben in een ontmoeting met de Joodse Labour-supporters. Ik heb geluisterd en heb begrepen wat de mensen mij te zeggen hadden. Ik geeft om wat in Londen gebeurt en het Joodse volk is een deel van Londen.”

Verder gaf Livingstone aan dat er veel misverstanden bestonden over zijn uitspraak dat hij Londen zou promoten als een baken van de Islam als hij wordt verkozen. “Als ik verkozen wordt zal ik niet één religie promoten maar ijveren voor interreligieuse dialoog”, luidt het nu.

De kandidaat-burgemeester ging nog verder en noemde holocaust-ontkenning “één van de meest giftige opinies. De Holocaust was de allerergste racistische misdaad. Als ik verkozen wordt zal ik het uitstekende herinneringswerk verder steunen opdat niemand zou vergeten wat er gebeurd is.” Tenslotte sprak hij zich ook uit tegen de culturele boycott van Israël waar sommige artiesten hadden toe opgeroepen. “Ik wil niet dat de culturele olympiade die volgende maand plaats vindt in het Globe Theatre wordt gebruikt als een politiek voetbalspel.” En mocht hij worden uitgenodigd dan zal hij zeker de herdenking bijwonen van de 11 Israëlische atleten die op de Spelen van 1972 werden vermoord.

Advertentie

De verkiezing van een nieuwe Londense burgemeester gaat door op 3 mei aanstaande.