Vergelijkende SOMA-lezing Jodenvervolging in Nederland Frankrijk en België

Op woensdag 2 mei heeft het Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij (SOMA) de Nederlandse historici Pim Griffioen en Ron Zeller te gast. Ze komen toelichting geven bij hun vergelijkende studie over de Jodenvervolging in Nederland, België en Frankrijk.

De vraag waarom er tijdens de Tweede Wereldoorlog aanzienlijk meer Joden uit Nederland werden weggevoerd en vermoord dan uit andere West-Europese landen, achtervolgt de Nederlanders al meerdere decennia.

In hun monumentale studie De Jodenvervolging in Nederland, Frankrijk en België, 1940-1945. Overeenkomsten, verschillen, oorzaken gaan Griffioen en Zeller op zoek naar verklaringen voor de sterk uiteenlopende percentages slachtoffers. Ze beschrijven de overeenkomsten en verschillen tussen de drie bestudeerde landen en analyseren onder meer de positie van het autochtone bestuur, de handelingsvrijheid van de Duitse organisaties die zich met de Jodenvervolging bezighielden, de methoden die zij toepasten, de mate van integratie, assimilatie en organisatiegraad van de Joodse bevolkingsgroepen en de onderduikmogelijkheden.

Eén van de verklaringen die Griffioen en Zeller naar voor schuiven voor het hoge slachtofferpercentage in Nederland is de minder gewelddadige, maar sluwere opstelling van de bezetter. Dit in tegenstelling tot de gewelddadige razzia-aanpak bij de deportaties in bijvoorbeeld België, waardoor veel meer Joden sneller de illegaliteit invluchtten.

Advertentie

Praktische informatie:

Het seminarie vindt plaats in de conferentiezaal van het SOMA, Luchtvaartsquare 29, 1070  Brussel. Aanvang om 14.30u. Inkom is gratis, maar graag aanmelden via 02/556.92.11 of cegesoma@cegesoma.be.