Soma plaatst oorlogskranten online

warpress

De digitalisering van de Belgische pers uit de Eerste en Tweede Wereldoorlog is nu ook online te bekijken. Het Soma is samen met de Koninklijke Bibliotheek verantwoordelijk voor de uitvoering van het project dat ter beschikking staat voor zowel geïnteresseerde burgers als onderzoekers.

Het resultaat van het werk is niet alleen een virtuele collectie oorlogspers, maar eveneens een geactualiseerde catalogus van alle in 2011 bekende clandestiene en gecensureerde kranten en tijdschriften uit beide wereldoorlogen in België. In de metadata van de databank is telkens de herkomst van het origineel opgenomen. Het publiek kan de databank van alle gecensureerde en clandestiene pers van beide wereldoorlogen in de leeszaal van het Soma raadplegen. Omwille van de beperkingen die het auteursrecht oplegt, kan op The Belgian War Press enkel de clandestiene pers online geraadpleegd worden.

Tussen het begin van de bezetting en de bevrijding verschenen vijfendertig titels. Daarin zijn drie groepen te onderscheiden. Een eerste groep kranten die de officiële spreekbuis vormden van collaborerende partijen en bewegingen zoals Volk en Staat (VNV), Le Pays Réel (Rex) of De Gazet (Devlag). Daarnaast verschenen kranten van de ‘niet gebonden dagbladpers’, die geen officiële spreekbuizen van een collaborerende partij of organisatie waren. Voorbeelden daarvan zijn De Dag of Le Courrier de l’Escaut. Maar er werden wel een aantal nieuwe titels met een uitgesproken Nieuwe Orde-profiel gepubliceerd, zoals Le Nouveau Journal of Het Vlaamsche Land. Een laatste groep waren de zogenaamde ‘gestolen kranten’ daarmee worden de dagbladen bedoeld die opnieuw verschenen zonder het akkoord van de eigenaars, zoals Le Soir en Het Laatste Nieuws.

Een bezoek aan de website brengen, kan met deze link http://warpress.cegesoma.be/