Discriminatie van Vlaamse oorlogsslachtoffers zet door – 93% Vlaamse aanvragen verworpen

Karolien Grosemans (N-VA) vindt de gang van zaken "onaanvaardbaar"

Vorig jaar kwam aan het licht dat voor de toewijzing van medische hulp voor oorlogsslachtoffers en ondergedoken kinderen, Joodse Vlamingen er veel slechter af waren dan hun Franstalige lotgenoten (lees hier).

Uit de nieuwe cijfers, die van 2011 blijkt dat de ongelijke behandeling van Vlamingen gewoon doorzet. Maar liefst 93% van alle Vlaamse aanvragen werden vorig jaar verworpen, t.o.v. 42% in Wallonië.

Wouter De Vriendt (Groen) en Karolien Grosemans (N-VA) stelden hierover verschillende vragen aan de bevoegde minister, Pieter De Crem (CD&V).

Karolien Groseman vindt deze gang van zaken “onaanvaardbaar”. In een reactie aan Joods Actueel zei volksvertegenwoordiger Grosemans dat ze nog deze maand een hoorzitting vraagt in de hoop deze toestand recht te trekken. “De Vlamingen weten dat ze geen enkele kans maken, ze beginnen er gewoonweg niet meer aan”.

De minister liet vorig jaar weten dat de commissies die de dossiers behandelen een grote autonomie hebben en soeverein als feitenrechter optreden. “Was dat maar waar”, liet een Joods oorlogsslachtoffer die liever anoniem blijft, tegen onze redactie weten: “In de Vlaamse commissie speelt de bevoegde ambtenaar de rol van openbare aanklager en van advocaat van de tegenpartij, maar allesbehalve die van een feitenrechter”.

Advertentie

De nieuwe cijfers bevestigen de intrieste doorzettende trend: van de 15 Vlaamse dossiers waarin beslissingen genomen werden, kreeg maar 1 dossier groen licht, terwijl de Franstalige commissie 112 dosssiers behandelde en er uiteindelijk 66 van werden goedgekeurd. Aangezien de meeste aanvragen in Vlaanderen worden afgewezen, getroosten veel slachtoffers zich niet eens de moeite meer om een aanvraag in te dienen.

Regina Sluszny, de voorzitter van de vereniging ‘Het Ondergedoken kind’ liet weten de ontwikkelingen op de voet te volgen en te hopen dat er eindelijk een oplossing uit de bus komt. “Ook wie tijdens de oorlog ondergedoken zat als kind is de dupe van deze onbegrijpelijke willekeur. De goedkeuring van hun dossier is vooral belangrijk voor de terugbetaling van medische kosten. Een pijnlijke situatie want met het ouder worden, steken de psychologische en fysieke gevolgen van de traumatische onderduikperiode nog meer de kop op”, aldus Sluszny.