Bilateraal handelsakkoord tussen Israël en de Palestijnse Autoriteit

Dinsdag hebben Israël en de Palestijnse Autoriteit (PA) een overeenkomst bereikt over wederzijdse handel en belastingen.

Met dit akkoord, dat getekend werd door minister van Financiën Yuval Steinitz en Palestijns eerste minister Salam Fayyad, moeten vroegere economische akkoorden, meer bepaald die van het Parijse Protocol uit 1994, worden uitgebreid zodat de wederzijdse handel kan toenemen en belastingsontduiking bilateraal kan beteugeld worden. Tevens zal de infrastructuur van de Palestijnse Autoriteit inzake belastingsinning worden verbeterd zodat de inkomsten verhogen.

Bijkomend zal nieuwe technologie gebruikt worden om de handel efficiënter op te volgen. In de Palestijnse gebieden komen speciale pakhuizen, een pijpleiding moet direct transport van brandstof van Israël naar de Palestijnen mogelijk maken en data-uitwisseling tussen beide partijen verbeteren.

De afspraken gaan op 1 januari 2013 in voege. De uitvoering zal opgevolgd worden door een team van specialisten dat door beide partijen eerstdaags wordt gevormd.

Steinitz verklaarde dat de akkoorden een belangrijke stap zijn om de economische banden tussen Israël en de Palestijnse Autoriteit aan te halen.

Advertentie

Fayyad zei dat de akkoorden de economische grondslagen van de PA zullen verstevigen en de banden tussen Israël en de PA vooruit zullen helpen. Hij bedankte zowel Steinitz als premier Benjamin Netanyahu voor hun inspanningen bij het sluiten van dit akkoord.

Netanyahu zei dat de overeenkomsten in uitvoering waren van zijn politiek om de Palestijnse economie en samenleving vooruit te helpen en sprak de hoop uit dat deze zouden bijdragen tot vooruitgang op andere gebieden.

Catherine Ashton, hoge afgevaardigde van de Europese Unie voor Buitenlandse Zaken en Veiligheid, verwelkomde de ondertekening van de akkoorden als een belangrijke stap voorwaarts in de Palestijnse economische ontwikkeling en de verbetering van de economische relaties tussen Israël en de Palestijnse Autoriteit.