Mode-ontwerper John Galliano weer onder vuur

GallianoDe Amerikaans-Joodse organisatie Anti-Defamation League (ADL) verwerpt beschuldigingen als zou de veelgeplaagde ontwerper nu met de Joden spotten door zich als een chassied te kleden.

Met een opmerkelijke gedrevenheid komt de ADL op voor de nochtans wegens antisemitisme veroordeelde en bij Christian Dior in ongenade gevallen ontwerper, die ze nu evenwel als een “gelouterd” mens beschouwen.

In New York werd Galliano vorige week door een paparazzi gespot, gehuld in een lange donkerblauwe mantel, zwarte hoed en met in de haartooi iets wat aan pijpenkrullen doet denken. Kortom, een uiterlijk dat naar de typische kledij van sommige chassidiem verwijst, aldus de US Daily.

Maar van deze verwijzing wilde de directeur van het ADL, Abraham H. Foxman niet weten. Hij veroordeelde het krantenartikel van de US Daily en benadrukte dat de excentrieke ontwerper zich “op een pelgrimspad bevond waarbij hij uit zijn fouten had geleerd en sterk gegroeid was”, nadat hij twee jaar geleden oneervol werd onstlagen bij Dior wegens zijn veroordeling voor eerdere antisemitische incidenten in Parijs.

Foxman oordeelde dat zijn belagers “hem probeerden te kraken”. “Vele uren bracht hij met mij en met verantwoordelijken van de Europese Joodse gemeenschap door, waaronder rabbijnen en Holocaustonderzoekers, in een voortdurend proces om tot een meer zelfkennis te komen en te leren uit de fouten van het verleden.”

“Op zijn minst getuigend van onwetendheid… In het slechtste geval een opzettelijke, kwaadwillige verdraaiing van de werkelijkheid om toch maar meer kranten te verkopen”, en verder benadrukte de ADL-leidsman dat wie de foto nauwkeurig bekijkt duidelijk ziet hoe Galliano helemaal geen chassied probeerde te imiteren, want “chassidiem dragen geen fedora-hoeden, gestreepte broeken, blauwe overjassen of een foulard.”

Advertentie

Het is niet voor het eerst dat Foxman als een overtuigd pleitbezorger opkomt voor Galliano. Vorige maand nog steunde hij het gevallen mode-icoon door te stellen dat hij “volledige verantwoordelijkheid neemt voor zijn vroegere opmerkingen en goed begrijpt dat voor zo’n kwetsende opmerkingen geen plaats is in onze maatschappij.”

“Meneer Galliano heeft zich ernstig ingespannen om zijn wereldbeeld bij te stellen en bracht veel tijd door met het onderzoeken, lezen en leren over de verwerpelijkheid van het antisemitisme”.

In een poging een eind te maken aan de voortdurende kritiek op de Britse ontwerper besloot de directeur van het ADL: “We geloven dat mensen kunnen veranderen. Mits toewijding kunnen zowel het hart als de geest van de individuele mens ten goede gekeerd worden.”

Op het ogenblik van de persconferentie van Abraham Foxman liet Galliano weten dat hij “vastbesloten blijft verzoening te betrachten bij diegenen die ik gekwetst heb.”

In 2011 werd de 51-jarige in Parijs wonende mode-ontwerper veroordeeld wegens “beledigingen gebaseerd op afkomst, religieuze overtuiging of ras”, nadat hij in de traditioneel Joodse wijk Le Marais onder meer verklaarde dat hij hield van Adolf Hitler. Enkele cafégangers die er Joods uitzagen beet hij toe dat hun moeders hadden moeten vergast worden. Later zou hij deze onaanvaardbare uitlatingen wijten aan zijn langdurige drug- en alcoholverslaving. Door zijn veroordeling werd hem tot overmaat van ramp zijn in 2009 verleende “Legion d’Honneur” afgenomen. Het was president François Hollande zelf die eigenhandig het decreet ondertekende dat hem verbood de medaille nog langer te dragen.