Herdenkingsplechtigheid voor Rebbetzin Lieberman (a”h)

image003 (Copy) image007 (Copy) image009 (Copy) image001 (Copy)
image005 (Copy)

Vorige week was er in de grote synagoge aan de Van den Nestlei een herdenkingsplechtigheid voor de vorige maand overleden rebbetzin Chaia Lieberman, de vrouw van Shomre Hadas opperrabbijn David Lieberman.

De collega rabbijnen van Machsike Hadas waren allen aanwezig en rabbijn Aharon Shiff hield een redevoering voor een talrijk opgekomen publiek.

Mevrouw Lieberman was een bijzondere en geliefde vrouw die haar man steeds bijstond in zijn taak als opperrabbijn van de Israëlitische gemeente Shomre Hadas. Mevrouw Lieberman was een aristocratische persoonlijkheid die het met iedereen goed kon vinden.

Chaia Lieberman-Chitrik werd geboren in Kharkov (Rusland). Samen met haar ouders leefde ze ondergedoken in Uzbekistan tot het einde van de oorlog. Na WOII kwam het gezin naar Antwerpen waar haar vader, rabbijn Chitrik, sjaliach (zendeling) werd van de Chabadbeweging. Later verhuisde ze naar Canada waar haar vader tot rabbijn van Chabad te Montreal benoemd werd. Ze huwde met rabbijn Lieberman die reeds toen actief was in Chicago en verhuisden naar Antwerpen. Het gezin kreeg zeven kinderen. Twee zoons zijn tevens rabbijn, de ene in Londen, de andere in Ashkelon. Haar dochters, eveneens met rabbijnen gehuwd, wonen in Melbourne, Brussel, Zhitomir (Oekraïne) en in Safed.

Advertentie

Bij de opkomst voor de begrafenis, aan de poorten van de Joodse gemeente Shomre Hadas, verzamelden zich honderden stadsgenoten om hun laatste respect te betuigen. De rebbetzin werd begraven in Jeruzalem. Tijdens de uitvaart werden, in overeenstemming met de traditie van Chabad, geen toespraken gehouden. Wel reciteerde oppervoorzanger Muller het Keil Malei Rachamim gebed.

Onder de aanwezigen, de belangrijkste rabbijnen van de verschillende gemeenschappen en sjoels evenals de Brusselse opperrabbijn Albert Guigui en prof. baron Julien Klener, voorzitter van het Joods Consistorie. Ook Philip Heylen (CD&V), schepen voor Cultuur en Erediensten en reeds jarenlang nauw met de Joodse gemeenschap bevriend, was aanwezig.

De redactieleden van Joods Actueel bieden de familie hun innigste blijk van deelneming aan. De eeuwige glimlach van deze zachtmoedige vrouw zal ons altijd bijblijven.